ДЕВИН В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ

Местни власти

- 1 -

 

Кои са кандидатите за окръжни съветници  : Обява. // Родопски устрем (Смолян), N 10, 03 февр. 1962, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 1032

- 2 -

 

Запрянов, Ангел.  Хубава инициатива / А. Запрянов. // Родопски устрем (Смолян), N 44, 06 юни 1962, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 1042

- 3 -

 

Девински градски народен съвет . // Държавен вестник, N 37, 11 май 1965

   Изработени нови идейно застроителни и регулационни планове на града. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 192

- 4 -

 

Петров, П.  Оживление в Девин / П. Петров. // Родопски устрем (Смолян), N 17, 10 февр. 1966, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 1110

- 5 -

 

Да ви е честито . // Родопска победа (Девин), N 118, 08 март 1966

   Нов изпълнителен комитет на ГОНС - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 214

- 6 -

 

Девински градски народен съвет. Обявление № 252 . // Държавен вестник, N 20, 11 март 1966

   Одобрен общия регулационен план идейнозастроителния план на гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 206

- 7 -

 

Поименен списък на извънлимитните капитални вложения и основен ремонт за 1967 г. ( в ГОНС - Девин ) . // Родопска победа (Девин), N 128, 23 ян. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 230

- 8 -

 

Юруков, И.  Грижата за човека - първостепенна задача. Из доклада на ГОНС - Девин пред отчетната сесия / Ясен Юруков. // Родопска победа (Девин), N 128, 23 ян. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 231

- 9 -

 

Росенов, Д.  Обучението на партийния актив в Девин / Д. Росенов. // Родопски устрем (Смолян), N 31, 14 март 1967, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 1126

- 10 -

 

Зоински, Илия.  Залог за нови успехи / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 12, 30 ян. 1968

   Годишна отчетна сесия на ГНС - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 247

- 11 -

 

Даскалов, Росен.  Комунално-битовото стопанство ще се разшири ( сесия на ГНС - Девин ) / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 100, 01 септ. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 287

- 12 -

 

Даскалов, Росен.  Ще се подобри комуналното обслужване / Росен Даскалов. // Родопска победа (Девин), N 152, 07 септ. 1970

   Сесия на Градския народен съвет - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 275

- 13 -

 

Избраха най-достойните . // Родопска победа (Девин), N 187, 26 ян. 1974

   Първа сесия на ГНС - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 357

- 14 -

 

Грудева, Мария.  Сесия на ГОНС ( гр. Девин ) / Мария Грудева. // Родопска победа (Девин), N 192, 31 дек. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 358

- 15 -

 

Грудева, Мария.  Сесия на ГНС ( Девин ) / Мария Грудева. // Родопска победа (Девин), N 2, 01 март 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 421

- 16 -

 

Даскалов, Росен.  Сесия на Градския народен съвет ( Девин ) / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 27, 04 март 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 424

- 17 -

 

Грудева, Мария.  Сесия на ГНС ( Девин ) / Мария Грудева. // Родопска победа (Девин), N 4, 01 май 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 422

- 18 -

 

Илиева, Мария.  Задълбочен анализ / Мария Илиева. // Родопски устрем (Смолян), N 54, 06 май 1976

   Петнадесета редовна сесия на ГНС в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 425

- 19 -

 

Грудева, Мария.  Сесия ня ГНС ( Девин ) / Мария Грудева. // Родопска победа (Девин), N 8, 01 дек. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 423

- 20 -

 

Даскалов, Росен.  Разнообразна културна дейност / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 30, 12 март 1977

   Отчетно-изборни конференции на СИК в гр. Девин, с. Гьоврен и с. Буково. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 441

- 21 -

 

Грудева, Мария.  Сесия на ГНС / Мария Грудева. // Родопска победа (Девин), N 7, 10 юли 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 442

- 22 -

 

Сесия на ГНС . // Родопска победа (Девин), N 9, 08 септ. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 444

- 23 -

 

Стамболова, Любка.  На преден план - актуалните въпроси / Любка Стамболова. // Родопски устрем (Смолян), N 142, 01 дек. 1977

   Съвместно заседание на ГНС и ГК на Отеч. фронт. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 445

- 24 -

 

Стамболова, Любка.  Обсъдени са актуални въпроси / Любка Стамболова. // Родопска победа (Девин), N 11, 05 дек. 1977

   Сесия на ГНС. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 446

- 25 -

 

Ашиков, Стефан.  За човешко добруване / Стефан Ашиков. // Родопски устрем (Смолян), N 137, 24 ноем. 1983

   Разговор след сесията на ОбНС - Девин, предизборно оживление. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 536

- 26 -

 

Асенова, Цветанка.  Вълнуваща среща ( между колектива на Общинския съвет - Девин и туристическа група от Башкирската АССР ) / Цветанка Асенова. // Родопски устрем (Смолян), N 21, 18 февр. 1984

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 582

- 27 -

 

Даскалов, Росен.  Проведена сесия ( за състоянието на борбата с престъпността, закононарушенията и други противообществени прояви в Девинска община) / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 13, 31 ян. 1985

   Също и в: Нар. страж, №7, 13 февр. 1985. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 629

- 28 -

 

Стамболова, Любка.  Посоки на възхода. Отчетна сесия на Общинския народен съвет / Любка Стамболова. // Родопска победа (Девин), N 2, 20 апр. 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 673

- 29 -

 

Кисьова, Анастасия.  Поръченията - грижа и отговорност / Анастасия Кисьова. // Родопски устрем (Смолян), N 59, 22 май 1986

   Общински народен съвет - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 674

- 30 -

 

Нов изпълнителен комитет . // Родопска победа (Девин), N 3, 01 юли 1986

   Общински народен съвет - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 675

- 31 -

 

Пленум на Общинския съвет за духовно развитие . // Родопска победа (Девин), N 4, 31 юли 1986

   Общински народен съвет - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 676

- 32 -

 

Кисьова, Анастасия.  Към поръченията - с отговорност. Съвместно заседание в Девин / Анастасия Кисьова. // Родопска победа (Девин), N 6, 18 окт. 1986

   Общински народен съвет - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 677

- 33 -

 

Актуална информация по Еврофондовете . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 5. 

   Представена от Кремена Сталева - член на комисията Бюджет и финанси, еврофондове и програми и нормативна уредба. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 733

- 34 -

 

Да запазим добрия тон на общуване и градивния диалог помежду си . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 4. 

   Интервю с Елин Андреев - председател на ОбС - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 732

- 35 -

 

Девин - уникално европейско селище . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 1-2. 

   Интервю с инж. Здравко Василев - кмет на община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 728

- 36 -

 

Мечтал съм винаги да видя Девин като истински курортен град . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 6. 

   Интервю с екс-кметът на Девин - Стефан Ашиков. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 734

- 37 -

 

Нашите приоритети са свързани с туризма, затова главната ни задача е да съхраним прекрасната природа на Девин . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 3. 

   Интервю с Антоний Моллов - заместник кмет на Община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 730

- 38 -

 

Общинските имоти трябва максимално да се натоварват, за да се увеличат приходите в общината . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 3. 

   Интервю с инж. Пламен Балталийски - заместник кмет на община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 729

- 39 -

 

Поредното редовно заседание на ОбС - Девин взе важни решения . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 4-5. 

   Стартира акредитацията на болницата. Новият архитект на града Христо Гюров встъпи в длъжност. "Девин" АД закупи земята си, с което се отприщват възможностите за кандидатстване по различни програми. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 731

- 40 -

 

Новини от общинската администрация . // Диалог ( Девин ), N 2, 06 авг. 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 740

- 41 -

 

Общинските съветници трябва да работим за благото на хората . // Диалог ( Девин ), N 2, 06 авг. 2008, 5. 

   Интервю с Емил Кисьов - Заместник-председател на ОбС - Девин и Председател на Постоянната комисия по образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности, спорт, култура и етика. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 747

- 42 -

 

Девин и кметът Юруков . // Диалог ( Девин ), N 3, 29 авг. 2008, 4. 

   Материалът е подготвен от Елена Якимова със съдействието на дъщерите на Игор Юруков - Силвия и Албена. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 759

- 43 -

 

В трансграничната мрежа се включва и община Девин . // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 772

- 44 -

 

Общината се подготвя да кандидатства за ремонт и рехабилитация на ВиК мрежата . // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 768

- 45 -

 

Общината участва в екокампания . // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 773

- 46 -

 

Празнична сесия на общинския парламент . // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 4. 

   Почетен гражданин на Девин посмъртно стана Игор Юруков. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 774

- 47 -

 

Контактите с кметовете на населени места трябва да станат по-активни . // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 3. 

   Интервю с инж. Венцислав Кехайов , новоназначен секретар на общината. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 785

- 48 -

 

Най-често разработваните проекти в дирекцията са в областта на околната среда . // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 3. 

   Интервю с Директор дирекция "Евроинтеграция, икономическо развитие, образование, младежта и спорта" - Капка Бешева. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 789

- 49 -

 

Общински служители съдействат на БЧК . // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 787

- 50 -

 

Освободен бе управителят на болницата д.р Явор Буков.  Освободен бе управителят на болницата д-р Явор Буков. // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 2. 

   Кризата в здравното заведение се задълбочава. Общинското ръководство търси изход от нея. На няколко извънредни сесии ОбС разглежда проблема. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 783

- 51 -

 

Публично обсъждане . // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 2. 

   Обществено допитване на кмета Здравко Василев за вземане на кредит. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 784

- 52 -

 

Якимова, Елена.  През последните месеци акцентирахме вниманието си върху подобряване инфраструктурата в общината / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 2. 

   Интервю с инж. Пламен Балталийски - зам. кмет на общината. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 782

- 53 -

 

Една година - първата бариера вече е вдигната . // Диалог ( Девин ), N 6, 28 ноем. 2008, 4-5. 

   Отчет за дейността на община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 800

- 54 -

 

Велико Търново търси контакти с община Девин . // Диалог ( Девин ), N 7, 22 дек. 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 809

- 55 -

 

Запознайте се с новия юрист на общината . // Диалог ( Девин ), N 7, 22 дек. 2008, 3. 

   Илияна Солакова - младши юрист-консулт на община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 810

- 56 -

 

Ние се срещаме ежедневно с човешките проблеми и трябва да напипаме пулса на живия човек . // Диалог ( Девин ), N 7, 22 дек. 2008, 2. 

   Девин и Сандански - двата града с най-много слънчеви дни се сприятелиха. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 807

- 57 -

 

Честитка . // Диалог ( Девин ), N 7, 22 дек. 2008, 7. 

   За най-възрастните жители на Девин от община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 819

- 58 -

 

Общински проект в перспектива . // Диалог ( Девин ), N 8, 26 ян. 2009, 2. 

   За оформяне на нов гробищен парк в местността "Орешково". 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 823

- 59 -

 

Последното за 2008 година заседание на Общинския съвет . // Диалог ( Девин ), N 8, 26 ян. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 825

- 60 -

 

Безплатно ще пътуват пенсионери от Девин, Настан и Грохотно по градската линия . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 836

- 61 -

 

Да съхраним паметта и запазим мъдростта на поколенията . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 1. 

   Обръщение на инж. Здравко Василев, кмет на община Девин към жителите на града по случай Националния празник на България 3 март. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 832

- 62 -

 

Община Девин поздравява . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 8. 

   Поздравителен адрес към самодейците от общината. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 852

- 63 -

 

Общинарите регламентират своите заседания чрез предварително приет план на сесиите за първото полугодие на годината . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 844

- 64 -

 

Общината в помощ на социално слаби . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 841

- 65 -

 

Отпадъците ще се контролират от регионално сдружение . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 835

- 66 -

 

Отчетът . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 4. 

   За дейността на ОбС - Девин, за периода ноември 2007 г. - декември 2008 г. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 843

- 67 -

 

Решиха новата такса смет за общината . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 834

- 68 -

 

БНТ си партнира с община Девин . // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 1. 

   За Международния фестивал за деца и младежи с увреждания "Надмощие на духа" по идея на Фондация "Старт". 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 854

- 69 -

 

ОбС на сесия сменя вида на общинската собственост, за да обезпечи кредит на болницата . // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 859

- 70 -

 

Общината залага на разработване на проекти . // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 856

- 71 -

 

Служители дават пример как да направим града по-чист . // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 866

- 72 -

 

Якимова, Елена.  Бюджет 2009 ще изисква ограничения във всички дейности / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 2. 

   Интервю със Захаринка Шапкова, Директор на Дирекция "Финанси и икономическо развитие" в община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 858

- 73 -

 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 4-6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 872

- 74 -

 

Приет е бюджета на общината за 2009 г. на сесия на ОбС . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 869

- 75 -

 

Девин вест . // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 898

- 76 -

 

Междинна среща при кмета за "Надмощие на духа" . // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 896

- 77 -

 

Обучават общински служители . // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 895

- 78 -

 

Общината бори скитащите кучета . // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 894

- 79 -

 

Якимова, Елена.  С община Девин се работи с лекота, защото е обърната с лице към Европа / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 6. 

   Интервю с Ариф Агуш - депутат. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 900

- 80 -

 

Да сме прецизни и точни, когато гласуваме и вземаме решения . // Диалог ( Девин ), N 14, 29 септ. 2009, 3. 

   Интервю с инж. Карамфил Каров - председател на ОбС. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 906

- 81 -

 

Гражданите със своите въпроси към общинската управа . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 919

- 82 -

 

Девин вест . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 917

- 83 -

 

Европа каза "ДА" на проектите ни . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 1. 

   Около 20 млн. лева ще влязат в община Девин за инфраструктура чрез 6 проекта по селските програми. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 912

- 84 -

 

Експерт по рибарство от Брюксел посети града ни . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 2. 

   С цел стартиране прилагането на Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство". 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 914

- 85 -

 

Изнесена сесия на Общинския съвет в Триград . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 918

- 86 -

 

Община Девин - Поздравителен адрес до д-р Костадин Дурев . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 924

- 87 -

 

Община Девин с нова харта на клиента . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 927

- 88 -

 

Общината е част от програма на социалното министерство . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 915

- 89 -

 

Отпразнувахме Освобождението заедно с Празника на Девин и минералната вода . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 8. 

   150 самодейци от 7 читалища в общината изявиха таланта си. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 928

- 90 -

 

Приемна на областния управител в Девин . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 925

- 91 -

 

Проектите провокират активността на гражданите . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 2. 

   Реализира се проектът "Приздобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Девин". 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 913

- 92 -

 

Кметът се отчете пред сесията за изпълнение на общинските решения . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 936

- 93 -

 

Личен асистент за самотни хора с увреждания . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 937

- 94 -

 

Нищиха проблема с пътя Девин - Кричим на специална среща . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 2. 

   С какво проектът "Цавнков камък" навреди на Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 932

- 95 -

 

Общината стяга приют за безстопанствени кучета . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 935

- 96 -

 

Престижна национална награда за девинския кмет . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 948

- 97 -

 

Якимова, Елена.  Важно заседание на АРО в Девин / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 939

- 98 -

 

С проект Девин пробива в Европейския съюз . // Диалог ( Девин ), N 17, 03 юли 2010, 1. 

   По одобрен проект община Девин ще си партнира с Италия, Гърция, Чехия и Унгария. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 952

- 99 -

 

Община Девин е направила първите стъпки за ограничаване популацията на четириногите . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 5. 

   Интервю с д-р Марина Иванова от фондация "Четири лапи". 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 965

- 100 -

 

Община Девин усвоява европейски фондове . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 956

- 101 -

 

Подготвя се откриването на център за обществена подкрепа . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 961

- 102 -

 

Разкриват се работни места по оперативна програма . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 957

- 103 -

 

Достойно отбелязахме 98 години от Освобождението ни . // Диалог ( Девин ), N 19, 09 ноем. 2010, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 972

- 104 -

 

Един шах-сеанс и 4 турнира за празника на Девин . // Диалог ( Девин ), N 19, 09 ноем. 2010, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 973

- 105 -

 

Статуята на бог Хермес - образец на тракийската култура по нашите земи . // Диалог ( Девин ), N 19, 09 ноем. 2010, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 969

- 106 -

 

БЧК си партнира с Общината . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 980

- 107 -

 

Девин, Батак и Доспат се сдружават . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 2. 

   Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи". 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 975

- 108 -

 

Подкрепа за достоен живот . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 976

- 109 -

 

Последната сесия за 2010 година . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 978

- 110 -

 

Продължава партньорството на Общината с БНТ . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 981

- 111 -

 

Стартира проект от програма "Развитие на човешките ресурси" . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 977

- 112 -

 

90 човека през зимата се хранеха безплатно . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 2. 

   Материал, написан от Мариана Терзийска и Маргарита Горанова от Дирекция ЕФПТХД в общинска администрация Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
  

Сист. No: 933

- 113 -

 

82 социално-слаби ще продължат да се хранят безплатно . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Местни власти 
 пълен текст 

Сист. No: 958

Природа, природни забележителности и туризъм

- 114 -

 

Ашиков, Стефан.  Привлекателен планински курорт / Стефан Ашиков. // Нар. съвети, 1984, N 4, 24-25. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 578

- 115 -

 

Златарев, Васил.  Сред вълните на Родопите ( в Девин) / Васил Златарев. // Турист, 1986, N 7, 7-8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 667

- 116 -

 

Нови ( минерални ) извори край Девин . // Родопи, 1976, N 11, 10. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 426

- 117 -

 

Панайотов, Иван.  "Слона" ( природна забележителност край Девин) / Иван Панайотов. // Природа и знание, 1985, N 5, 30. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 631

- 118 -

 

Семерджиев, Георги.  Девинска планина с хижа "Орфей" / Георги Семерджиев. // Турист, 1976, N 11, 25-26. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 428

- 119 -

 

Симеонов, Б.  Не всяко име е загадка. Девин. / Александър Симеонов. // Родопи, 1966, N 1, 10. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 212

- 120 -

 

Тошкова, Ел.  Към каурското кале / Ел. Тошкова. // Родопи, 1970, N 12, 31-32. 

   Намира се близо до Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 298

- 121 -

 

Хайтов, Николай.  Това не бива да се случи! / Николай Хайтов. // Родопи, 1966, N 1, 11. 

   За запазване скалните гори край Девин и Тешел от насичане. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 221

- 122 -

 

Юруков, И.  Перспективите на Девин като балнеолечебен курорт / Ясен Юруков. // Родопи, 1969, N 1, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 261

- 123 -

 

Девин - курортен център в Родопите . // Труд, N 186, 08 авг. 1965

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 191

- 124 -

 

Кочанов, П.  Нов курортен и лечебен център / П. Кочанов. // Родопски устрем (Смолян), N 91, 10 авг. 1965, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 1100

- 125 -

 

Зоински, Илия.  От Дикчан до Кричим / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 90, 04 авг. 1966, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 1119

- 126 -

 

Димулска, Вера.  Девин след десет години / Вера Димулска. // Родопска победа (Девин), N 122, 11 авг. 1966

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 208

- 127 -

 

Пищалов, Ст.  Бъдещето на туризма в Девин / Ст. Пищалов. // Родопска победа (Девин), N 122, 11 авг. 1966

   С карта на туристическите обекти в Девински район. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 211

- 128 -

 

Димитрова, Делка.  Девин / Делка Димитрова. // Родопи, N 9, 01 септ. 1966, 3-4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 207

- 129 -

 

Зоински, Илия.  Обновен край / Илия Зоински. // Труд, N 214, 09 септ. 1966

   За развитието на гр. Девин като курортно селище. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 209

- 130 -

 

Зоински, Илия.  През петата петилетка - нов курортен комплекс / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 106, 13 септ. 1966

   Гр. Девин ще се превърне в крупен курортно-туристически център. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 210

- 131 -

 

Трендафилов, Г.  Нов курортен център в Родопите / Г. Трендафилов. // Веч. новини, N 4722, 01 ноем. 1966

    Благоустройство на град Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 213

- 132 -

 

Абрашев, Димитър.  Гр. Девин - център на водната енергетика / Димитър Абрашев. // Родопска победа (Девин), N 126, 24 дек. 1966

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 205

- 133 -

 

Зоински, Илия.  Девин / Илия Зоински. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 6943, 12 март 1967

   Авторът не е споменат под материала. Статията е за курортното развитие на гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 226

- 134 -

 

Утрешна родопска перла ( гр. Девин ) . // Родопска победа (Девин), N 133, 05 авг. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 228

- 135 -

 

Зоински, Илия.  Кемеровият мост / Илия Зоински. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 7118, 07 окт. 1967

   Намира се недалеч от Девин. Интересен като паметник на древното изкуство. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 237

- 136 -

 

Нови минерални извори . // Зем. знаме, N 172, 24 юни 1968

   Информация за проучвателната работа в района на Девин - търси се минерална вода. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 248

- 137 -

 

Девин и околностите - туристически обекти . // Родопска победа (Девин), N 144, 09 авг. 1969

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 260

- 138 -

 

Девин курортен център . // Родопска победа (Девин), N 151, 06 авг. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 273

- 139 -

 

Нови названия на местности в района на гр. Девин. Решение на ИК на ОНС - Смолян . // Родопска победа (Девин), N 155, 03 февр. 1971

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 301

- 140 -

 

Киряков, Васил.  Девин ще бъде ли курортен град? / Васил Киряков. // Родопска победа (Девин), N 158, 31 май 1971

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 299

- 141 -

 

Зоински, Илия.  Забележителната скална скулптура "Слонът" край Настанският мост е застрашена / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 65, 17 юни 1971

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 303

- 142 -

 

Зоински, Илия.  Ще "загине" ли слонът? / Илия Зоински. // Ехо, N 24, 18 юни 1971

   Уникална скална скулптура край Настанския мост е застрашена от взривяване. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 305

- 143 -

 

Зоински, Илия.  Край Настанския мост ( край гр. Девин ) / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 72, 03 юли 1971

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 304

- 144 -

 

Ламбов, Тодор.  Девин гледа в бъдещето / Тодор Ламбов. // Работническо дело, N 232, 20 авг. 1971

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 300

- 145 -

 

Зоински, Илия.  Кратки историко-географски бележки / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 1-4, 04 ян. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 318

- 146 -

 

Нова минерална вода . // Родопска победа (Девин), N 181, 30 апр. 1973

   Заложени сондажи в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 337

- 147 -

 

Иванов, Иван.  Интересен обитател в Родопите / Иван Иванов. // Родопски устрем (Смолян), N 151, 31 дек. 1974

   Находище на дива коза край Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 359

- 148 -

 

Палагачев, Васил.  Девински район - красив, привлекателен / Васил Палагачев. // Родопски устрем (Смолян), N 69, 14 юли 1975

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 376

- 149 -

 

Малакова, Анна.  Девин - балнеолечебен център / Анна Малакова. // Родопска победа (Девин), N 6, 01 ян. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 413

- 150 -

 

Ташков, Димитър.  За да стане градът чист и приветлив / Димитър Ташков. // Родопска победа (Девин), N 2, 01 март 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 416

- 151 -

 

Иванов, Манол.  Добри условия за почивка и лечение ( в гр. Девин ) / М. Иванов. // Родопски устрем (Смолян), N 44, 13 апр. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 409

- 152 -

 

Андреева, Мария.  Девин - в топлата долина. Репортаж / Мария Андреева. // Родопски устрем (Смолян), N 52, 01 май 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 407

- 153 -

 

Ташков, Димитър.  От нас зависи естетическия вид на града ( Девин ) / Димитър Ташков. // Родопска победа (Девин), N 5, 01 юли 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 417

- 154 -

 

Роглински, М.  Родопска перла ( Девин ) / М. Роглински. // Родопски устрем (Смолян), N 105, 02 септ. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 414

- 155 -

 

Соколов, П.  Девин - град на здравето / П. Соколов. // Родопска победа (Девин), N 7, 01 ноем. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 415

- 156 -

 

Димитрова, Славка.  Един курорт утвърждава името си / Славка Димитрова. // Родопски устрем (Смолян), N 80, 07 юли 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 440

- 157 -

 

Попсавов, Илия.  Девин - балнеологичен курорт / Илия Попсавов. // Родопски устрем (Смолян), N 55, 12 май 1983

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 534

- 158 -

 

Пауновски, Людмил.  Девин. Курортът, промишленият център, мечтата / Людмил Пауновски. // Родопи, N 1, 01 ян. 1984, 4-7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 577

- 159 -

 

Ашиков, Стефан.  Девин - предпочитан курорт / Стефан Ашиков. // Родопска победа (Девин), N 1, 24 ян. 1984

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 579

- 160 -

 

Андреев, Андрей.  Из дебрите на Родопите / А. Андреев. // Отечествен фронт, N 11919, 13 юли 1984, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 580

- 161 -

 

Даскалов, Росен.  Взор в бъдещето ( Родно място ) / Росен Даскалов. // Работническо дело, N 350, 15 дек. 1984

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 581

- 162 -

 

Иванов, Велислав.  Подценената щедрост / Велислав Иванов. // Техн. дело, N 35, 31 авг. 1985, 5. 

   Недостатъчно използване на геотермалните води край Девин и Ерморечието. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 632

- 163 -

 

Костадинов, Димитър.  Малко познати минерални води и курорти у нас / Димитър Костадинов. // Здр. фронт, N 36, 31 авг. 1985

   Между тях и: гр. Девин и с. Лъджа. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 633

- 164 -

 

Юруков, Илия.  Девин - като дивна приказка / Илия Юруков. // Отечествен фронт, N 12383, 29 апр. 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 669

- 165 -

 

Яръмов, С.  Девин - курортен град / С. Яръмов. // Родопска победа (Девин), N 3, 01 юли 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 670

- 166 -

 

Якимова, Елена.  Девинската вода е най-хубавата вода, която мога да пия в България / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 3. 

   Интервю с Михаел Ангерер - съветник в търговския отдел на австрийското посолство в България. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 771

- 167 -

 

Доц. Петър Желев с презентация за флората и фауната . // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 4. 

   Семинар на сдружение "Джайка Алумни в България". 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 790

- 168 -

 

Пороите не отминаха Девинско . // Диалог ( Девин ), N 14, 29 септ. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 907

- 169 -

 

Учреди се съвет по туризъм . // Диалог ( Девин ), N 14, 29 септ. 2009, 2. 

   Сдружение "Девин - родопска приказка". 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 905

- 170 -

 

Девинската вода смени собственика си . // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 916

- 171 -

 

Девин - зелен и чист и през новия туристически сезон . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 930

- 172 -

 

Якимова, Елена.  Щастлив съм, че стартира туристическият информационен център / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 5. 

   Интервю с Владимир Солаков. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 941

- 173 -

 

Якимова, Елена.  Затвърждаваме пазарното лидерство на DEVIN с нови идеи / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 6. 

   Интервю с Георги Серафимов, изпълнителен директор на "Девин" АД. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 943

- 174 -

 

С ОФФ-РОУД състезание в помощ на туризма . // Диалог ( Девин ), N 17, 03 юли 2010, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 955

- 175 -

 

Специалисти в туризма от Италия, Турция и Румъния в Девин . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 964

- 176 -

 

"Девин" АД - лидер в еко иновациите . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Природа, природни забележителности и туризъм 
  

Сист. No: 982

Образование и култура

- 177 -

 

Николаева, Елена.  Да бъде българин! / Елена Николаева. // Нар. съвети, 1985, N 1, 36-37. 

   Тържество-обряд за даване име на новородено в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
  

Сист. No: 659

- 178 -

 

Даскалов, Росен.  С внимание към културните проблеми / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 32, 18 март 1975

   Годишни отчетно-изборни конференции на ГСИК в гр. Девин и гр. Златоград. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 377

- 179 -

 

Илиева, Мария.  Усилена подготовка ( в областта на културния живот в Девинска община ) / Мария Илиева. // Родопски устрем (Смолян), N 17, 10 февр. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 419

- 180 -

 

Кулишев, Михаил.  Светлини в Родопите / М. Кулишев. // Работническо дело, N 328, 23 ноем. 1976

   Актвизира дейността си ГСИК в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
  

Сист. No: 420

- 181 -

 

Асенов, Иван.  Расте културната дейност ( в района на ГСИК - Девин ) / Иван Асенов. // Родопска победа (Девин), N 8, 01 дек. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
  

Сист. No: 418

- 182 -

 

Димитрова, Славка.  Израства нов културен дом ( в гр. Девин ) / Славка Димитрова. // Родопски устрем (Смолян), N 81, 09 юли 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 524

- 183 -

 

Димитров, Симеон.  За още по-активен културен живот / Симеон Димитров. // Родопски устрем (Смолян), N 97, 16 авг. 1977

   Разговор с Иван Асенов, завеждащ отдел "Култура" към ГНС - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 443

- 184 -

 

Илчевски, Атанас.  Полезна дейност ( на културния клуб на пенсионера в Девин ) / Ан. Илчевски. // Родопски устрем (Смолян), N 5, 13 ян. 1983

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
  

Сист. No: 576

- 185 -

 

Пеевски, Тодор.  Разнообразна културна дейност / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 138, 26 ноем. 1983

   Пленум на ОбСК - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
  

Сист. No: 537

- 186 -

 

Кисьова, Красимира.  Жива е традицията ( в културния живот в Девин ) / Красимира Кисьова. // Родопска победа (Девин), N 1, 24 ян. 1984

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 583

- 187 -

 

Кулишев, Михаил.  Очаквани срещи / М. Кулишев. // Работническо дело, N 338, 04 дек. 1985, 5. 

   Културният живот в Девинска селищна система. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
  

Сист. No: 630

- 188 -

 

Присадов, Васил.  Децата трябва да познават народните обичаи / Васил Присадов. // Родопски устрем (Смолян), N 15, 06 февр. 1986

   Ритуал "Коледуване" в детска градина №1 - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 694

- 189 -

 

Обсъждане на "Родопска победа" ( в Девин) . // Родопска победа (Девин), N 4, 31 юли 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 705

- 190 -

 

Рокфест 2008 . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 735

- 191 -

 

На празник в ОДЗ "Изворче" . // Диалог ( Девин ), N 8, 26 ян. 2009, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 830

- 192 -

 

Разпределят се средствата в сферата на образованието . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
  

Сист. No: 838

- 193 -

 

Синдикалният лидер Янка Такева се срещна с учители от общината . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 831

- 194 -

 

За първи път чествахме Деня на Кирил и Методий с празнично шествие . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 891

- 195 -

 

Нашата азбука в колажи . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 8. 

   ОДЗ "Здравец". 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 892

- 196 -

 

Николай Мартинов втори в "Големият избор" на БНТ . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 885

- 197 -

 

Безрък фотограф засне "Надмощие на духа" . // Диалог ( Девин ), N 14, 29 септ. 2009, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 910

- 198 -

 

Одобриха календара на културните прояви на общината . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 942

- 199 -

 

Пристигащото кино на Слабаков три дни в Девин . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 950

- 200 -

 

Текат празничните тържества в Община Девин . // Девин ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 986

- 201 -

 

35 години детски ясли в Девин . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 876

- 202 -

 

25 години игри, смях и песни в ОДЗ "Изворче" . // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Образование и култура 
 пълен текст 

Сист. No: 904

Училища

- 203 -

 

Сидеров, Кр.  За усърдието - висока оценка / Кр. Сидеров. // Родопски устрем (Смолян), N 8, 23 май 1959, 1. 

   За учителката Веса Пейкова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1007

- 204 -

 

Мехмедов, М.  Тържествен празник в училището / М. Мехмедов. // Родопски устрем (Смолян), N 92, 22 ноем. 1961, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1030

- 205 -

 

Костова, Костадинка.  Вести от Девин / Костадинка Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 30, 14 апр. 1962, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1036

- 206 -

 

Узунова, Иванка.  Вести от Девин / Ив. Узунова. // Родопски устрем (Смолян), N 30, 14 апр. 1962, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1037

- 207 -

 

Костова, Костадинка.  Фестивален ден в Девин / Костадинка Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 40, 23 май 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1039

- 208 -

 

Узунова, Иванка.  В нова слънчева сграда / Ив. Узунова. // Родопски устрем (Смолян), N 73, 15 септ. 1962, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1049

- 209 -

 

Узунова, Иванка.  По пътя на липецките учители / Ив. Узунова. // Родопски устрем (Смолян), N 5, 19 ян. 1963, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1088

- 210 -

 

Костова, К.  Без второгодници / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 11, 09 февр. 1963, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1050

- 211 -

 

Призив-обещание ( от учителите, учениците и род. к-т при СПУ гр. Девин ) . // Родопски устрем (Смолян), N 121, 19 дек. 1963

   Призив-съревнование с всички учители в Смолянски окръг в чест на 20 год. 9-ти септември. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 185

- 212 -

 

Костова, К.  Вечер на френския език / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 37, 28 март 1964, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1072

- 213 -

 

Кулишев, М.  СПУ - Девин - комплексен първенец / М. Кулишев. // Родопски устрем (Смолян), N 53, 07 май 1964, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1073

- 214 -

 

Костова, К.  Тридневен празник в Девин / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 65, 04 юни 1964, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1074

- 215 -

 

Чолаков, К.  Първият учебен ден започна : Девин / К. Чолаков. // Родопски устрем (Смолян), N 110, 19 септ. 1964, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1079

- 216 -

 

Андреев, А.  Отчетоха дейността на учителския съюз / А. Андреев. // Родопски устрем (Смолян), N 119, 10 окт. 1964, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1081

- 217 -

 

Солаков,Р. и др.  Двудневен семинар с директорите в Девин / Р. и др. Солаков. // Родопски устрем (Смолян), N 142, 05 дек. 1964, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1082

- 218 -

 

Въжарова, М.  Млади приятели на химията / М. Въжарова. // Родопски устрем (Смолян), N 54, 13 май 1965, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1094

- 219 -

 

Кръстев, М.  Устремът на един учителски колектив / Михаил Кръстев. // Родопски устрем (Смолян), N 58, 22 май 1965

   Колективът на СПУ "Антон Иванов" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 201

- 220 -

 

Костова, К.  Любима учителка / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 59, 27 май 1965, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1095

- 221 -

 

Сбиркова, Д.  По стъпките на Антонивановци / Р.. Сбиркова. // Родопски устрем (Смолян), N 78, 10 юли 1965

   Седемдневна екскурзия на средношколците от СПУ "Антон Иванов" - Девин по стъпките на партизаните. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 203

- 222 -

 

Цанев, Т.  Успехите не трябва да главозамайват / Т. Цанев. // Родопски устрем (Смолян), N 115, 12 окт. 1965

   Успехи на ППО при единното политехническо училище. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 193

- 223 -

 

Костова, К.  Ученическа екскурзия из страната / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 134, 27 ноем. 1965, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1106

- 224 -

 

Узунова, Ив.  Екскурзия с обмяна на опит / Ив. Узунова. // Родопски устрем (Смолян), N 135, 30 ноем. 1965, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1107

- 225 -

 

К. К.  Училищен фестивал / К. К.. // Родопски устрем (Смолян), N 35, 24 март 1966, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1112

- 226 -

 

Попова, Цветана.  Една образцова ученическа библиотека ( при училището в Девин ) / Цв. Попова. // Родопска победа (Девин), N 119, 06 апр. 1966

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 224

- 227 -

 

Попова, Цв.  Образцова ученическа библиотека / Цв. Попова. // Родопски устрем (Смолян), N 44, 14 апр. 1966, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1113

- 228 -

 

Ташева, Р.  Учебното дело в Девинска община / Р. Ташева. // Родопски устрем (Смолян), N 88, 30 юли 1966, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1118

- 229 -

 

Сбиркова, Р.  Другарска среща / Р.. Сбиркова. // Родопски устрем (Смолян), N 5, 12 ян. 1967, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1125

- 230 -

 

Гигова, Радост.  Прозорец, който свети / Радост Гигова. // Учит. дело, N 16, 21 февр. 1967

   За учителката по химия в прогимназия "Хр. Ботев" в гр. Девин - Веска Карова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 240

- 231 -

 

Стоянов, Манол.  Методическа сбирка в Девин / Манол Стоянов. // Родопски устрем (Смолян), N 54, 09 май 1967, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1130

- 232 -

 

Бостанджиев, Салих.  Светлина / С. Бостанджиев. // Родопски устрем (Смолян), N 58, 23 май 1968

   20 години учителстване има след себе си Вера Динолова Щерева от Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 255

- 233 -

 

Христов, Георги.  Практическо селско-стопанско училище ( "В. Левски" в Девин ) / Георги Христов. // Родопски устрем (Смолян), N 124, 31 окт. 1968

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 256

- 234 -

 

Андонов, Никола.  В Девин се строи ново модерно училище / Никола Андонов. // Родопски устрем (Смолян), N 97, 31 авг. 1971

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 312

- 235 -

 

Пищалова, Марудка.  С грижа за подрастващото поколение / Марудка Пищалова. // Родопски устрем (Смолян), N 84, 20 юли 1972

   Опитът на училищата от Девински район. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 332

- 236 -

 

Андреева, Мария.  Начало на прекрасна традиция / Мария Андреева. // Родопски устрем (Смолян), N 94, 12 авг. 1972

   Сложено начало на дружба между ПТ "Ан. Иванов" в Девин и 225-то средно училище в Москва. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 333

- 237 -

 

Дичева, Мария.  С пламъка на младостта / Мария Дичева. // Родопски устрем (Смолян), N 58, 22 май 1973

   За Спаска Касапова - учителка в НОУ "Христо Ботев" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 341

- 238 -

 

Костова, К.  Година на творчески труд / К. Костова. // Родопска победа (Девин), N 189, 01 юни 1974

   За Трендафил Киров, директор на СПУ "Антон Иванов" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 369

- 239 -

 

Абрашева, Величка.  Вечер на народната песен / Величка Абрашева. // Родопска победа (Девин), N 1-2, 01 апр. 1975

    В пансиона "А.С.Макаренко" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 403

- 240 -

 

Костова, Костадинка.  Учителка по душа и сърце / Костадинка Костова. // Родопска победа (Девин), N 1-2, 01 апр. 1975

   април 1975 Очерк за учителката Иванка Узунова от СПУ "Антон Иванов" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 401

- 241 -

 

Костова, Костадинка.  Учителка по душа и сърце ( Иванка Узунова от СПУ "А. Иванов" - Девин ) / Костадинка Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 60, 24 май 1975

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 402

- 242 -

 

Киров, Трендафил.  Огнище на просветата / Трендафил Киров. // Родопска победа (Девин), N 4, 01 юли 1975

    СПУ "Антон Иванов" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 400

- 243 -

 

Кайкова, Сл.  Предконгресен дар за девинци / Сл. Кайкова. // Родопска победа (Девин), N 3, 01 ян. 1976

    Новооткрити сгради на СПУ "Антон Иванов " и ЦДГ №3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 411

- 244 -

 

Кайкова, Сл.  Дееспособен политически ръководител / Сл. Кайкова. // Родопски устрем (Смолян), N 28, 06 март 1976

   За дейността на ППО в СПУ "Антон Иванов" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 433

- 245 -

 

Илиева, Мария.  За девинци нови придобивки / Мария Илиева. // Родопски устрем (Смолян), N 39, 01 апр. 1976

   Открити са нова сграда на СПУ "Антон Иванов" и детска градина №3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 410

- 246 -

 

Радкова, Люба.  Неугасима жажда / Люба Радкова. // Родопска победа (Девин), N 5, 01 май 1976

    За директорката на пансиона "А.С.Макаренко" в Девин - Гина Абрашева. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 436

- 247 -

 

Андреева, Мария.  За да бъде достойна утрешната смяна / Мария Андреева. // Родопски устрем (Смолян), N 66, 03 юни 1976

   Професионално ориентиране в СПУ "Антон Иванов" в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 432

- 248 -

 

Абрашева, Гина.  Под грижовни ръце расте бодра смяна / Гина Абрашева. // Родопски устрем (Смолян), N 69, 10 юни 1976

   Със званието "Заслужил учител" е удостоена директорката на пансиона "Макаренко" в гр. Девин, авторка на интервюто. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 435

- 249 -

 

Бонева, Денка.  Отмина една ползотворна година / Денка Бонева. // Родопска победа (Девин), N 5, 01 юли 1976

    Оптимистична равносметка в начално училище "Хр. Ботев " - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 431

- 250 -

 

Андреева, Мария.  Този ден винаги е първи / Мария Андреева. // Родопски устрем (Смолян), N 110, 14 септ. 1976

   Исторически бележки за основно училище "Хр. Ботев" в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 429

- 251 -

 

Бонева, Д.  Добър педагогически опит ( в нач. училище "Хр. Ботев" - Девин ) / Денка Бонева. // Родопска победа (Девин), N 8, 01 дек. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 430

- 252 -

 

Пейкова, Мария.  Достойни заместници / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 148, 11 дек. 1976

   Учениците от ЕСПУ "А. Иванов" - Девин имат шефство с колектива на дървообработващия завод "Родопи". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 434

- 253 -

 

Топалов, Симо.  Активна пионерска дейност ( в Девински район ) / Симо Топалов. // Родопска победа (Девин), N 1, 01 ян. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 521

- 254 -

 

Василева, Елена.  Пионерски културни прояви / Елена Василева. // Родопска победа (Девин), N 2, 01 март 1977

    Среща на пионерите от дружина "Митко Палаузов" при СПУ "Антон Иванов" с Григор Вачков. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 522

- 255 -

 

Меракова, Елена.  Завръщане / Елена Меракова. // Родопски устрем (Смолян), N 57, 14 май 1977

   ЕСПУ "Антон Иванов" - гр. Девин има нови учители. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 514

- 256 -

 

Николова, Мария.  Викторина, посветена на ВОСР ( в СПУ "Антон Иванов" - гр. Девин ) / Мария Николова. // Родопски устрем (Смолян), N 62, 26 май 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 515

- 257 -

 

Кайкова, Сл.  Интересна среща / Сл. Кайкова. // Родопска победа (Девин), N 5, 02 юни 1977

   СПУ "Антон Иванов" - гр. Девин проведе среща със 100 младежи-студенти, представители на 60 страни от света. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 516

- 258 -

 

Новоразкрито училище . // Родопска победа (Девин), N 5, 02 юни 1977

   В гр. Девин е открито СПТУ по електротехника и машиностроене. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 517

- 259 -

 

Урилска, Веселина.  Вечер на учителя ( в гр. Девин ) / Веселина Урилска. // Родопски устрем (Смолян), N 68, 09 юни 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 513

- 260 -

 

Абрашева, Гина.  Срещи с подвига / Гина Абрашева. // Родопски устрем (Смолян), N 129, 01 ноем. 1977

   Група ученици и възпитатели от пансион "Макаренко" - гр. Девин в Москва. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 520

- 261 -

 

Топалов, Симо.  Пионерите ( от гр. Девин ) празнуват юбилея ( 60 години от ВОСР ) / Симо Топалов. // Родопски устрем (Смолян), N 130, 03 ноем. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 523

- 262 -

 

Паунова, Наска.  В Девин - училище по електропромишленост / Наска Паунова. // Родопска победа (Девин), N 11, 05 дек. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 519

- 263 -

 

Константинова, Розалина.  Девинска орисия. Откъде идва неудовлетворението в СПТУ "Ал. Попов" - Девин / Розалина Константинова. // Учит. дело, N 3, 19 ян. 1983

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 573

- 264 -

 

Пеевски, Тодор.  Млади дарования / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 65, 04 юни 1983

   В Девин изложба "Малка пластика" на 8-годишната ученичка от ЕСПУ "Антон Иванов" Костадинка Згуровска. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 574

- 265 -

 

Драгнева, Валя.  "Удоволствие е да работиш с млади хора..." / Валя Драгнева. // Родопски устрем (Смолян), N 119, 11 окт. 1983

   За учителката Веска Пейкова от ЕСПУ "Антон Иванов" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 572

- 266 -

 

Даскалов, Росен.  "Бързи, смели, сръчни" ( В предаването участват пионери и чавдарчета от ЕСПУ "Антон Иванов" и НОУ "Кирил и Методий" - кв. Настан ) / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 145, 13 дек. 1983

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 575

- 267 -

 

Янкова, Мая.  Трябва да остане диря... / Мая Янкова. // Родопски устрем (Смолян), N 18, 11 февр. 1984

   Съвместна дейност между ЗКЕ "Комуна" и СПТУ по електропромишленост "Антон Попов" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 615

- 268 -

 

Киров, Трендафил.  Дългът, който носим... / Трендафил Киров. // Родопски устрем (Смолян), N 22, 21 февр. 1984

   ЕСПУ "Антон Иванов". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 616

- 269 -

 

Велиев, Зафир.  Празник на химията / Зафир Велиев. // Родопски устрем (Смолян), N 32, 15 март 1984

   Менделееви дни в ЕСПУ "Антон Иванов". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 617

- 270 -

 

Пеевски, Тодор.  От малкото се ражда интересът / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 47, 19 апр. 1984

   ЕСПУ "Антон Иванов" За интеграцията на образованието с науката и културата. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 618

- 271 -

 

Хайтова, Елена.  Този завод е и мой / Елена Хайтова. // Родопски устрем (Смолян), N 59, 19 май 1984

   Трета степен на обучение на учениците от ЕСПУ в ЗКЕ "Комуна". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 619

- 272 -

 

Вишанин, Д.  В живота - с усвоена професия / Д. Вишанин. // Родопска победа (Девин), N 3, 20 авг. 1984

   В СПТУЕ с УПК по машиностроене "А.С.Попов" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 620

- 273 -

 

Георгиев, Атанас.  Украса - да! Но каква? ( в ЕСПУ "Антон Иванов" - Девин ) / Атанас Георгиев. // Родопи, N 5, 01 ян. 1985, 5-6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 655

- 274 -

 

Димитрова, Радка.  Сцена за деца / Радка Димитрова. // Родопски устрем (Смолян), N 60, 23 май 1985

   Драмсъстав при I "б" клас в ЕСПУ "АНтон Иванов" - Девин с ръководител Златка Ружинова представи "Пепеляшка". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 658

- 275 -

 

Бояджиева, Мария.  Букет от обич. Очерк ( за Иванка Узунова, дългогодишна учителка в гр. Девин) / Мария Бояджиева. // Родопски устрем (Смолян), N 83, 13 юли 1985

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 654

- 276 -

 

Пеевски, Тодор.  От знания към майсторство / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 84, 20 юли 1985

   Професионална подготовка на младежта в Девинска селищна система. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 657

- 277 -

 

Атанасов, Тома.  Училищна викторина ( в ЕСПУ "Антон Иванов" в гр. Девин) / Тома Атанасов. // Родопски устрем (Смолян), N 30, 13 март 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 695

- 278 -

 

Сарандалиев, Димитър.  Бъдеще, отразено в екрана на компютъра / Димитър Сарандалиев. // Родопски устрем (Смолян), N 60, 24 май 1986

   Овладяване на компютърната техника в СПТУЕ "Александър Попов" в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 696

- 279 -

 

Карова, Радка.  Празник на пионерите ( в Девин) / Радка Карова. // Родопска победа (Девин), N 6, 18 окт. 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 699

- 280 -

 

Паунова, К.  Децата се трудят. Тимуровци в помощ на възрастните ( в Девин) / К. Паунова. // Родопска победа (Девин), N 6, 18 окт. 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 698

- 281 -

 

Иванова, Величка.  Времето ще даде доказателствата / Величка Иванова. // Родопски устрем (Смолян), N 127, 30 окт. 1986

   Организацията на учебно-възпитателния процес в ЕСПУ "Антон Иванов" в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 697

- 282 -

 

Георгиева, Красимира.  Гордост от миналото - надежди за бъдещето / Красимира Георгиева. // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 1,8. 

   95 г. училище в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 987

- 283 -

 

Директорите . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 991

- 284 -

 

Живата история на гимназията . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 993

- 285 -

 

Заветите на Ботев - актуалност и утопия . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1003

- 286 -

 

Из летописа на училището . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 990

- 287 -

 

Извор на знание и мъдрост . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 1. 

   Интервю с инж. Здравко Василев - кмет на Община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 988

- 288 -

 

Моето училище . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1001

- 289 -

 

Началото . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 989

- 290 -

 

Нека бъдем до тях . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 994

- 291 -

 

Ново начало . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 996

- 292 -

 

Работа с деца със специфични образователни потребности . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 997

- 293 -

 

Само с цифри и факти . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 992

- 294 -

 

Сархачева, Марияна.  Безсмъртието на Христо Ботев / Марияна Сархачева. // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1006

- 295 -

 

Сиракова, Мариана.  Христо Ботев - геният / Мариана Сиракова. // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1005

- 296 -

 

Спортът - доминираща проява в обучението . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 998

- 297 -

 

Ученици управляват общината . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1002

- 298 -

 

Училището - моят живот . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 1004

- 299 -

 

Училището - наша грижа за един ден и за вековете . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 999

- 300 -

 

Чернев, Димитър.  Трудното начало на гимназията / Димитър Чернев. // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 1000

- 301 -

 

СОУ "Христо Ботев" навърши 95 години . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 736

- 302 -

 

Искам хората да ме запомнят с добро . // Диалог ( Девин ), N 3, 29 авг. 2008, 3-5. 

   Интервю с Трендафил Киров - дългогодишен директор на СОУ "Христо Ботев". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 758

- 303 -

 

Първият училищен звънец . // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 766

- 304 -

 

Учителят трябва да носи в себе си търсещото начало . // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 6. 

   Интервю с Иванка Узунова - учителка с дългогодишен стаж в СОУ "Христо Ботев". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 794

- 305 -

 

На първата учителка с любов . // Диалог ( Девин ), N 6, 28 ноем. 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 802

- 306 -

 

Родители и учители твърдо решени да вкарат униформи за учениците . // Диалог ( Девин ), N 8, 26 ян. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 824

- 307 -

 

Нашите възпитаници се реализират успешно в страната и чужбина . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 6. 

   Интервю с Красимира Георгиева, директор на СОУ "Христо Ботев". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 847

- 308 -

 

С признателност за учителя Калоферов . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 7. 

   Материал, написан от ученици за Калофер Калоферов. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 850

- 309 -

 

Гимназията в Девин на 60 години . // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 3. 

   За първи път бе осветено читалищното знаме. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 860

- 310 -

 

Нови униформи за учениците . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 868

- 311 -

 

Очакван юбилей . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 7. 

   Най-дългогодишният директор на девинската гимназия Трендафил Киров навърши 85 години. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 874

- 312 -

 

Урок по родолюбие, или 100 години независима България . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 7. 

   Последен час по история на 12 "б" клас от СОУ "Христо Ботев" с преподавател Васка Ангелова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 890

- 313 -

 

Чествахме юбилея на Трендафил Киров . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 893

- 314 -

 

Шампионска титла за нашите волейболистки . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 5. 

   От СОУ "Христо Ботев". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 886

- 315 -

 

Волейболистките отиват на финал . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 951

- 316 -

 

С общи усилия срешу насилието . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 946

- 317 -

 

Изпратихме абитуриентите с ритуал . // Диалог ( Девин ), N 17, 03 юли 2010, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 954

- 318 -

 

Якимова, Елена.  Директор Георгиева с две престижни отличия / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 17, 03 юли 2010, 2. 

   Интервю с Красимира Георгиева, директор на СОУ "Христо Ботев". 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 953

- 319 -

 

Безплатна закуска за ученици от 1 до 4 клас . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 960

- 320 -

 

В общината стартира новата учебна 2010-2011 година . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 959

- 321 -

 

Ежегоден турнир в памет на Калофер Калоферов . // Диалог ( Девин ), N 19, 09 ноем. 2010, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 974

- 322 -

 

Великолепната шесторка . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
  

Сист. No: 983

- 323 -

 

"За да бъде красиво нашето училище" . // Училищен звън, N 1, 02 юни 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 995

- 324 -

 

60 години гимназиално образование в Девин . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 1, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Училища 
 пълен текст 

Сист. No: 833

Читалища

- 325 -

 

Герджиков, Сп.  Из живота на народните читалища. Смолян, Девин, Чепеларе, Левочево-Смолянско / Сп. Герджиков. // Читалище, 1968, N 4, 35-36. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 257

- 326 -

 

Лозанова, Цветанка.  Духовен стожер: Читалище "Родопска просвета" - Девин / Цветанка Лозанова. // Читалище, 2003, N 9-10, 28-29. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 58

- 327 -

 

Пеевски, Тодор.  Девин. ( Вечер на родния град в читалище "Родопска просвета") / Тодор Пеевски. // Читалище, 1984, N 4, 37. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 621

- 328 -

 

Петрова, Соня.  Искра любородна / Соня Петрова. // Родопи, 1971, N 5, 38-39. 

   Информация за читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 15

- 329 -

 

Фонд "Култура" финансира читалища / в т.ч. и читалището в Девин / . // Аро ( Смолян ), 2001, N 6, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 52

- 330 -

 

Читалището "Родопска просвета"в Дьовлен . // Родопа, 1924, N 5, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 1

- 331 -

 

ДЬОВЛЕН (Девин) (Наша провинция) . // Юг ( Пловдив ) . - Пловдив, N 1626, 08 май 1924

   Подпис: К-в Дописка за дейността на местното читалище и за получени учебни пособия от книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 3

- 332 -

 

Солаков,Р.  Из живота на читалището в Девин / Р. и др. Солаков. // Читалищна дума, N 9, 02 дек. 1946, 2. 

   Съобщения за просветната дейност. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 4

- 333 -

 

Солаков,Р.  Новини от гр. Девин / Р. и др. Солаков. // Родопска правда, N 8, 15 ян. 1947

   По инициатива на читалището е уредено тържествено посрещане на Новата година. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 5

- 334 -

 

МИНИСТЕРСТВО на земеделието и държавните имоти . // Държавен вестник, N 143, 24 юни 1947

   Указ №63 Закон за безвъзмездно отстъпване от държавата на Народно читалище "Родопска просвета" - недвижим имот, находящ се в гр.Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 6

- 335 -

 

Луканов, Л.  Читалищата в Девинско в I-вомайско съревнование / Л. Луканов. // Родопска правда, N 6, 25 апр. 1950

   Новата управа на ОЧС гр. Девин прие съревнование на ОЧС - гр. Смолян. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 7

- 336 -

 

Узунов, Васил.  Народните читалища и ДСНМ в Девинско се готвят за съвместна работа / Н. Узунов. // Родопска правда, N 15, 06 авг. 1952

   Лекторската група при ОЧС ще изнася редовно лекции и беседи на младежки теми. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 8

- 337 -

 

Кисьов, Апостол.  Летяща агит-културна бригада / Апостол Кисьов. // Родопска правда, N 15, 20 авг. 1955

   Културна бригада организирана от читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 9

- 338 -

 

Кисьов, Апостол.  В служба на народа / Апостол Кисьов. // Родопска правда, N 9, 13 авг. 1957

   Агит-културна бригада при читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 10

- 339 -

 

Странджански, Никола.  Живи мелодии / Никола Странджански. // Родопски устрем (Смолян), N 15, 18 юли 1959, 2. 

   За библиотекарката Василка Герзилова и Детска музикална школа с ръководител Апостол Кисьов. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 1010

- 340 -

 

Цонев, Св.  Една жена пее / Св. Цонев. // Родопски устрем (Смолян), N 40, 24 май 1961, 3. 

   За Василка Герзилова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 1019

- 341 -

 

Красота, волност, любов към песните и веселието . // Родопски устрем (Смолян), N 65, 19 авг. 1961, 4. 

   Родопска сватба, представена от самодейците при читалището на събора-надпяване "Рожен". 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 1025

- 342 -

 

Димов, Янко.  Читалищната дейност - по-близо до живота / Янко Димов. // Родопски устрем (Смолян), N 2, 06 ян. 1962, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 1031

- 343 -

 

Даскалов, Р.  Културни вести : Девин / Р. Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 21, 20 февр. 1965, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 1092

- 344 -

 

Каридов, Й.  За по-богата културно-масова работа / Й. Каридов. // Родопски устрем (Смолян), N 113, 07 окт. 1965

   Информация за състоянието и дейността на читалището изнася председателят Илия Каров. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 11

- 345 -

 

Даскалов, Р.  Приключиха отчетно-изборните събрания в читалищата : Девин / Р. Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 45, 15 апр. 1967, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 1128

- 346 -

 

Читалище.  "Родопска просвета" гр. Девин през 1968 г. / Читалище. // Родопска победа (Девин), N 138, 31 дек. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 12

- 347 -

 

Читалище "Родопска просвета" в гр. Девин през 1968 г. . // Родопска победа (Девин), N 138, 31 дек. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 241

- 348 -

 

Александров, Йордан.  Активна дейност на Девинското читалище / Йордан Александров. // Родопски устрем (Смолян), N 84, 25 юли 1968

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 13

- 349 -

 

Родева, Димитрия.  Искри от жаравата / Димитрия Родева. // Родопски устрем (Смолян), N 58, 22 май 1969

   За дейността на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 14

- 350 -

 

Популярност, която трябва да расте ( читалище "Възраждане", кв. Настан на гр. Девин ) . // Родопски устрем (Смолян), N 4, 11 ян. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 334

- 351 -

 

Стойкова, Р.  Читалище "Родопска просвета" - национален отличник / Радка Стойкова. // Родопска победа (Девин), N 177, 07 ноем. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 16

- 352 -

 

Цанекова, М.  50 години родно читалище / Мария Цаникова. // Родопска победа (Девин), N 179, 25 апр. 1973

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 17

- 353 -

 

Цанекова, Мария.  50 години родно читалище ( в гр. Девин ) / Мария Цаникова. // Родопска победа (Девин), N 179, 25 апр. 1973

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 345

- 354 -

 

Родопски светилник . // Работническо дело, N 144, 24 май 1973

   50 години читалище "Родопска просвета". 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 18

- 355 -

 

Костова, Костадинка и др.  Огнище на просвета и родолюбие / К. Костова, Росен Даскалов / / Костадинка Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 62, 02 юни 1973

   В чест на 24 май читалището е наградено с орден "Кирил и Методий" I степен. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 19

- 356 -

 

Костова, Костадинка и др.  Огнище на просвета и родолюбие / Костадинка Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 62, 02 юни 1973

   В чест на 24 май читалище "Родопска просвета" в Девин - носител на орден "Кирил и Методий" - I степен. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 343

- 357 -

 

Томанова, Йорданка.  Читалището в Девин развива богата дейност / Йорданка Томанова. // Родопски устрем (Смолян), N 120, 17 окт. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 20

- 358 -

 

Стойкова, Радка.  Отчетоха своята (читалищна) дейност / Радка Стойкова. // Родопски устрем (Смолян), N 149, 26 дек. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 21

- 359 -

 

Герзилова, Василка.  Успехи има, но и слабостите са много / Василка Герзилова. // Родопски устрем (Смолян), N 6, 15 ян. 1977

   Резултати от проверката на комисията по организационната дейност на читалищата в района на гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 525

- 360 -

 

Герзилова, Василка.  Разнообразна читалищна дейност / Василка Герзилова. // Родопски устрем (Смолян), N 61, 24 май 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 22

- 361 -

 

Герзилова, Василка.  Богата и разнообразна читалищна дейност / Василка Герзилова. // Родопска победа (Девин), N 7, 10 юни 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 23

- 362 -

 

Герзилова, Василка.  Традиции и днешни проблеми / Василка Герзилова. // Родопски устрем (Смолян), N 134, 12 ноем. 1977

   Открита детска музикална школа към читалище "Родопска просвета " - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 529

- 363 -

 

Николов, Георги.  Нов читалищен дом / Георги Николов. // Труд, N 26, 02 февр. 1982

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 24

- 364 -

 

Цветкова, Й.  Културно дело в служба на народа / Й. Цветкова. // Родопски устрем (Смолян), N 147, 16 дек. 1982

   Документи по учредяване на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 25

- 365 -

 

Пеевски, Тодор.  Читалището - това духовно огнище / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 1, 10 ян. 1986

   Вж и : Родопски устрем (Смолян), № 4, 11 ян. 1986 (Емил Михайлов). 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 26

- 366 -

 

Пеевски, Тодор.  Читалището - това духовно огнище ( ОНЧ "Родопска просвета" в Девин) / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 1, 10 ян. 1986

   Вж и: Род. устрем, №4, 11 ян. 1986 ( Емил Михайлов). 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 700

- 367 -

 

Пеевски, Тодор.  Огнища с родолюбив план. Народните читалища и естетическото възпитание на населението ( от Девинска община ) / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 7, 18 ноем. 1986

   В т.ч. и читалището в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 27

- 368 -

 

Пеевски, Тодор.  Огнища с родолюбив плам. Народните читалища и естетическото възпитание на населението от ( Девинска община) / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 7, 18 ноем. 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 701

- 369 -

 

Пеевски, Тодор.  Открита фотоизложба за Апостола ( в читалището) / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 56, 14 май 1987

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 28

- 370 -

 

Консулов, Емануил.  Да се отворят вратите на главния вход ( на народното читалище) / Емануил Консулов. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 4, 06 ян. 1989

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 29

- 371 -

 

Солакова, Надежда.  Съмнения за фалшификация със задна дата / Надежда Солакова. // Родопска победа (Девин), N 37, 10 окт. 1990

   Спор за собственост на читалищната сграда. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 30

- 372 -

 

Чавдаров, Сл.  "Съмнения за фалшификация със задна дата" / Сл. Чавдаров. // Родопска победа (Девин), N 40, 31 окт. 1990

   Зам. председателят на ИК на ОбНС в Девин отговаря по повод едноименния материал в бр. 37 от 10 октомври 1990 на председателя на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 31

- 373 -

 

Солакова, Надежда.  Читалищните дейци в Девин все още се лутат из лабиринта на неизвестността / Надежда Солакова. // Глас ( Пловдив ), N 2, 04 ян. 1992

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 32

- 374 -

 

Русков, Любен.  Отговор от Девин / Любен Русков. // Култура, 1992, N 3, 7. 

   Усложнени взаимоотношения между общинската управа и читалището по повод материала във вестник "Култура" от 29 ноември 1991. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 33

- 375 -

 

Солакова, Надежда.  Кой е по-законен от закона? / Надежда Солакова. // Откровение ( Девин ), N 13, 13 май 1992

   Общо събрание на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 2

- 376 -

 

Консулов, Емануил.  Освежаване на просветното огнище / читалището / / Емануил Консулов. // Родопски вести ( Смолян ), N 77, 25 септ. 1992, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 34

- 377 -

 

Якимова, Елена.  Читалището в Девин си било на дейците, реши нарочна комисия / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 106, 04 дек. 1992, 10. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 35

- 378 -

 

Балсамаджиев, Иван.  "Добрият майстор го търсят" казва актьорът / Иван Балсамаджиев. // Родопски вести ( Смолян ), N 95, 20 май 1993, 2. 

   Подпис: Елена Якимова. Разговор с актьора при пътуването му в Девин по покана на читалището. Вж и : АРО, № 10, 29 май - 10 юни 1993 . 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 36

- 379 -

 

Якимова, Елена.  Съзвездие от творци раздвижи сивото девинско ежедневие / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 118, 23 юни 1993, 10. 

   Читалището чества 70-годишнината си. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 37

- 380 -

 

Пеевски, Тодор.  Многолетният светилник има празник / Тодор Пеевски. // Глас ( Пловдив ), N 147, 29 юни 1993

   70 годишен юбилей на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 38

- 381 -

 

Якимова, Елена.  Юбилейна седмица за читалище "Родопска просвета" в Девин / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 123, 30 юни 1993, 10. 

   70 години от създаване на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 39

- 382 -

 

Якимова, Елена.  Иван Балсамаджиев - на девинска сцена / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 129, 08 юли 1993, 2. 

   Концерт - част от програмата за отбелязване 70-годишнината на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 40

- 383 -

 

Иванов, Светльо.  Ярко свети / читалището / "Родопска просвета" / Светльо Иванов. // Земя, N 132, 09 юли 1993, 6. 

   70 години от създаване на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 41

- 384 -

 

Танков, Георги.  Празнуват читалищни дейци / Георги Танков. // Подкрепа, N 161, 14 юли 1993, 10. 

   70 години читалище в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 42

- 385 -

 

Искат се оставки на читалищни дейци . // Родопски вести ( Смолян ), N 1, 04 ян. 1995, 2. 

   Срещу секретаря на читалището Даниела Горанова се събират подписи за снемане от длъжността поради недостатъчна деятелност. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 43

- 386 -

 

Ясенов, Валери.  Кметът на Девин / Федя Лазарев / погна и читалищните дейци / минават на половин щат / / Валери Ясенов. // Отзвук ( Смолян ), N 3, 23 ян. 1995, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 44

- 387 -

 

Стефанов, Иван.  Читалище в девета глуха / Иван Стефанов. // Родопски вести ( Смолян ), N 32, 16 февр. 1996, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 45

- 388 -

 

Девинци търсят пари за покрива на читалището си . // Отзвук ( Смолян ), N 1, 05 ян. 1999, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 46

- 389 -

 

Пропада девинското читалище / има нужда от ремонт / . // Земя, N 3, 06 ян. 1999, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 47

- 390 -

 

Чолакова, Анита.  9 млн лв. отпусна община Девин на читалището си / за година / / Анита Чолакова. // Отзвук ( Смолян ), N 70, 01 юни 1999, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 48

- 391 -

 

Дикова, Геновева.  Благотворителен концерт организираха в Девин / в читалището в помощ на бедно семейство / / Геновева Дикова. // Отзвук ( Смолян ), N 110, 15 ноем. 1999, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 49

- 392 -

 

Кисьов, Александър.  На открито бяха коледните тържества в Девин / организирани от читалището / / Александър Кисьов. // Отзвук ( Смолян ), N 116, 28 дек. 1999, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 50

- 393 -

 

Якимова, Елена.  11 читалища / в община Девин / разделиха 10 000 лв. / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 16, 24 апр. 2000, 11. 

   3 500 лв. за читалището в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 51

- 394 -

 

Подпомагат девинското читалище / от сдружение " Партньори за местно развитие в града " / . // Родопи вест ( Смолян ), N 7, 20 ян. 2001, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 53

- 395 -

 

Кисьов, Александър.  Читалище " Родопска просвета" - Девин, печели проекти / Александър Кисьов. // Отзвук ( Смолян ), N 76, 04 окт. 2001, 11. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 54

- 396 -

 

Якимова, Елена.  Детски игри издирват в Девин / Елена Якимова. // Родопи вест ( Смолян ), N 83, 27 окт. 2001, 3. 

   Читалището печели проект към програма "Традиционни детски игри от Девинския край". 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 55

- 397 -

 

Читалища и библиотеки, получили дарение от сем. Манджукови . // Дума, N 118, 27 май 2002, 16. 

   В т.ч. и читалище "Родопска просвета" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 56

- 398 -

 

Якимова, Елена.  Творят сувенири / от дърво и плат / по проект на ООН / в читалището / / Елена Якимова. // Родопи вест ( Смолян ), N 42, 04 юни 2003, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 59

- 399 -

 

Читалището в Девин на 80 години . // Родопски вести ( Смолян ), N 26, 04 юли 2003, 5. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 60

- 400 -

 

Якимова, Елена.  Юбилейни статуетки получиха читалищни дейци / по случай 80-годишнината на читалището / / Елена Якимова. // Родопи вест ( Смолян ), N 55, 19 юли 2003, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 61

- 401 -

 

Дикова, Геновева.  Координатор на ПроООН / Нийл Буне / откри ателие / за сувенирни изделия в читалището / в Девин / Геновева Дикова. // Отзвук ( Смолян ), N 93, 20 ноем. 2003, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 62

- 402 -

 

Радичева, Славка.  Майсторят кукли от Девинско / по проект на читалището / / Славка Радичева. // Марица ( Пловдив ), N 326, 27 ноем. 2003, 18. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 63

- 403 -

 

Кисьова, Вася.  Етнографска изложба "Аз творя" откриха / в читалището / в Девин : 180 различни експоната събират погледите на гостите / Вася Кисьова. // Родопи вест ( Смолян ), N 15, 25 февр. 2006, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 64

- 404 -

 

Георгиева, Таня.  Деца подредиха изложба / Таня Георгиева. // Родопи вест ( Смолян ), N 47, 17 юни 2006, 3. 

   Рисунките са създадени в Ателие "Традиция" в читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 65

- 405 -

 

Стоянова, Татяна.  150 картини излагат / в читалището / в Девин / Татяна Стоянова. // Родопи вест ( Смолян ), N 51, 01 юли 2006, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 66

- 406 -

 

Дикова, Геновева.  Читалищата в Девин и Виево получават пари по проекти от МК / Геновева Дикова. // Отзвук ( Смолян ), N 140, 05 дек. 2007, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 67

- 407 -

 

Христова, Десислава.  Борино, Благоевград и Девин честват заедно: 85-годишен юбилей празнува читалище "Родопска просвета" в града на минералната вода / Десислава Христова. // Родопи вест ( Смолян ), N 60, 27 май 2008, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 68

- 408 -

 

Информация в аванс . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 8. 

   85 годишен юбилей на ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 737

- 409 -

 

Читалището - пространство на традициите, младостта и надеждата: 85 години читалище "Родопска просвета" . // Диалог ( Девин ), N 2, 06 авг. 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 69

- 410 -

 

Време за поезия . // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 8. 

   Читалището представя поетичната книга на Теменужка Балинова - Балина "Неакордирани чувства" в рамките на празничната програма на община Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 70

- 411 -

 

Руен Солаков - един от първите местни просветители . // Диалог ( Девин ), N 5, 29 окт. 2008, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 795

- 412 -

 

Юбилейна вечер на читалищни деятели . // Диалог ( Девин ), N 6, 28 ноем. 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 804

- 413 -

 

Юбилейна вечер на читалищни деятели / в читалището / . // Диалог ( Девин ), N 6, 28 ноем. 2008, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 71

- 414 -

 

Да отстояваме и пазим традициите си . // Диалог ( Девин ), N 8, 26 ян. 2009, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 821

- 415 -

 

Младен и Красимир в необятната вселена на изобразителното изкуство . // Диалог ( Девин ), N 8, 26 ян. 2009, 7. 

   По инициатива на читалището е подредена обща изложба на художниците Младен Караджов и Красимир Гаджаков. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 73

- 416 -

 

Цветя за Мария / Цанекова, дългогодишна председателка на читалището / . // Диалог ( Девин ), N 8, 26 ян. 2009, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 72

- 417 -

 

Кисьов, Александър.  В Девин разпределиха парите за читалищата / Александър Кисьов. // Отзвук ( Смолян ), N 26, 06 март 2009, 5. 

   В т.ч. и за читалището в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 74

- 418 -

 

Европейска година на креативността, иновациите и образованието . // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 861

- 419 -

 

Зачетена беше жената творец . // Диалог ( Девин ), N 10, 25 март 2009, 6. 

   Мероприятие, организирано от ОНЧ "Родопска просвета". 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 865

- 420 -

 

Димитрова, Надежда.  Читалището се отчете за дейността си / Надежда Димитрова. // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 75

- 421 -

 

Троен празник в Настан . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 889

- 422 -

 

Престижна награда . // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 2. 

   II място за ВГСГП "Орфей" от 9-я фестивал на българската градска песен "Нежни чувства" - гр. Пловдив. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 899

- 423 -

 

Якимова, Елена.  Национални фолклорни празници / Елена Якимова. // Диалог ( Девин ), N 13, 29 юни 2009, 7. 

   От 11 до 13 юни в гр. Смолян. Златен плакет за квартет "Девин" от ОНЧ "Родопска просвета". 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 903

- 424 -

 

Дикова, Геновева.  Девинци откриват днес ремонтираната сграда на читалището / Геновева Дикова. // Отзвук ( Смолян ), N 145, 18 дек. 2009

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 76

- 425 -

 

Якимова, Елена.  Нови факти за Апостола даде Светозар Казанджиев в Девин / при представяне на книгата му "Последната изповед на Апостола" в читалището / / Елена Якимова. // Родопи вест ( Смолян ), N 18, 13 февр. 2010, 3. 

 82
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 77

- 426 -

 

Кисьов, Александър.  Благотворителен концерт за децата / от социалния дом / в Широка лъка направиха младежи от Девин / по инициатива на читалището и местни рок групи / / Александър Кисьов. // Отзвук ( Смолян ), N 46, 23 апр. 2010, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 78

- 427 -

 

Децата ни пеят и танцуват благотворително . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 6. 

   Организиран благотворителен концерт от ОНЧ "Родопска просвета" за децата лишени от родителски грижи от дома в Широка лъка. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 944

- 428 -

 

Местното читалище с нов секретар . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 945

- 429 -

 

Местното читалище с нов секретар / Дарина Аврамова / . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 79

- 430 -

 

Нашето бъдеще . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 1. 

   Симона Гогушева - победителка в конкурса "Мис пролет 2010" организиран от ОНЧ "Родопска просвета". 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 931

- 431 -

 

Ташков, Димитър.  Събраха 116 юбиляри на и над 80 / в читалището по инициатива на клуба на пенсионера / / Димитър Ташков. // Родопи вест ( Смолян ), N 100, 04 септ. 2010, 3. 

   Вж и: Над 55, № 41, 11-17 окт. 2010, с. 31 ( Димитър Ташков ). 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 81

- 432 -

 

Песента в моя живот . // Диалог ( Девин ), N 18, 08 окт. 2010, 6. 

   За книгата на Димитър Ташков. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 966

- 433 -

 

Денят на будителите отбелязахме с нова театрална постановка . // Диалог ( Девин ), N 19, 09 ноем. 2010, 3. 

   Пиесата "Дианетика на любовта" по сценарий на Дарина Аврамова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 968

- 434 -

 

Текат празничните тържества в община Девин: Местното читалище организира два коледни концерта . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 82

- 435 -

 

Якимова, Елена.  С общинска помощ / в Девин / изгряват млади таланти на читалищна сцена : Деца помагат на деца сираци - благотворителен концерт събра 400 лв. / Елена Якимова. // Родопи вест ( Смолян ), N 38, 05 апр. 2011, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 83

- 436 -

 

Аврамова, Дарина.  Валентина Янекова / от с. Лясково / открива самостоятелна изложба в читалището / Дарина Аврамова. // Отзвук ( Смолян ), N 76, 06 юли 2011, 4. 

   Вж и : Родопи вест ( Смолян ), № 78, 16-18 юли 2011, с. 3 ( Елена Якимова ). 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 84

- 437 -

 

Якимова, Елена.  "Палитра" в стих и багри сътвори девинчанка / Татяна Димитрова, председател на читалището / : Първа книга / Елена Якимова. // Родопи вест ( Смолян ), N 77, 14 юли 2011, 5. 

   Вж и : Отзвук ( Смолян ), № 81, 18-19 юли 2011, с. 4 ( Дарина Аврамова ). 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 85

- 438 -

 

С рецитал / в читалището / представиха алманах на девински поети и писатели . // Родопи вест ( Смолян ), N 54, 15 май 2012, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 86

- 439 -

 

Открит урок за Родопа / под надслов "Родопа е една балада, Родопа - крепост на орли!" представиха в читалище / в Девин / . // Родопи вест ( Смолян ), N 123, 27 окт. 2012, 3. 

   Срещата е организирана от читалището и община Девин, с участие на ученици от СОУ "Христо Ботев" - Девин. Вж и : Родопи Смолян ( Смолян ), № 518, 30 окт. 2012, с. 12. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 87

- 440 -

 

80 години Образцово народно читалище "Родопска просвета" Девин 1923-2003 , 2003, 40. 

   Юбилеен сборник. - Б.м: Б. 

 82  + 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 2. Читалища 
  

Сист. No: 57

- 441 -

 

80 години Образцово народно читалище "Родопска просвета" Девин 1923-2003 , 2003, 40. 

   Юбилеен сборник. - Б.м: Б. 

 82  + 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 2. Читалища 
  

Сист. No: 57

- 442 -

 

"Маестро академик" за Калин Шупев . // Диалог ( Девин ), N 1, 02 юли 2008, 8. 

   Калин Шупев - завеждащ културно-масова дейност в ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин, Ръководител на Битов състав "Катя Ванчева". Удостоен с най-голямото отличие на Национален старопланински събор "Балканфолк" във Велико Търново през м. май 2007 г. за голям принос при съхраняване на автентичния фолклор и традиции. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 738

- 443 -

 

1 март е Ден на самодееца . // Диалог ( Девин ), N 9, 25 февр. 2009, 8. 

   Поздравителен адрес към самодейците от Надежда Башова, Секретар на ОНЧ "Родопска просвета". 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
 пълен текст 

Сист. No: 851

- 444 -

 

/ В читалището творци от общината / подредиха дърворезби и пейзажи . // Родопи вест ( Смолян ), N 75, 08 юли 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Читалища 
  

Сист. No: 80

Художествена самодейност

- 445 -

 

Високи отличия . // Худож. самод., 1981, N 4, 33. 

   С плакета на Центъра за художествена самодейност, грамота и парична награда се награждава и Паун Кушлев от Девин по случай Деня на самодееца. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 116

- 446 -

 

Врачев, Т.  Битовата оперета "Отсурната невеста" / Т. Врачев. // Читалище, 1955, N 3, 22. 

   Читалищният художествен колектив изнася с успех битовата оперета под режисьорството на самодееца Стефан Чернев. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 89

- 447 -

 

Ненов, Иван.  Нейните университети / Иван Ненов. // Читалище, 1970, N 5, 25-26. 

   Очерк за самодейката и секретар на читалището Василка Герзилова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 103

- 448 -

 

Пусто сърце все не остарява . // Читалище, 2007, N 11-12, 41. 

   За книгата "Сладкодумката", издадена от Евтим Герзилов, в която е събрал част от хумореските, легендите и преданията за своята майка Василка Герзилова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 140

- 449 -

 

Радев, Ради.  Сега и с медали ( за ансамбъл "Катя Ванчева" ) / Ради Радев. // Худож. самод., 1983, N 10, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 720

- 450 -

 

Хлебаров, В.  В Девинският самодеен ансамбъл / с ръководител Апостол Кисьов / / В. Хлебаров. // Жената днес, 1958, N 12, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 97

- 451 -

 

Художествената самодейност . // Худож. самод., 1963, N 1, 35. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 100

- 452 -

 

Художествената самодейност в Девин . // Худож. самод., 1963, N 1, 35. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 721

- 453 -

 

Чолакова, Маргарита.  Добрият пример е голяма сила / Маргарита Чолакова. // Читалище, 1973, N 12, 33-34. 

   Очерк за Василка Герзилова, секетар на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 105

- 454 -

 

Ботевски, Р.  Кой е виновен? / Р. Ботевски. // Народна младеж, N 162, 09 юли 1954

   За лошата дейност на художествения колектив към читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 88

- 455 -

 

Найденов, В.  Радващи успехи на девинския ансамбъл "Катя Ванчева" / В. Найденов. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 3229, 26 февр. 1955

   Критически бележки и снимки на оперетата "Отсурната невеста", играна от ансамбъла. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 90

- 456 -

 

Родопският ансамбъл "Катя Ванчева" . // Отечествен фронт, N 3299, 10 апр. 1955

   Снимка на ансамбъла в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 91

- 457 -

 

Щерев, Ив.  Празник на самодейното изкуство в Девин / Иван Щерев. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 3575, 08 апр. 1956

   Дописка за проведен околийски преглед на художествената самодейност в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 92

- 458 -

 

Кисьов, Апостол.  Светли перспективи пред един родопски оркестър / към Битовия ансамбъл за родопски песни и танци "Катя Ванчева" / / Апостол Кисьов. // Родопска правда, N 7, 11 апр. 1956

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 93

- 459 -

 

Щерев, Ив.  Самодейна оперета / Иван Щерев. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 3621, 03 юни 1956

   Битовият ансамбъл "Катя Ванчева" при читалището поставя оперетата "Нашите герои", либрето на която е дело на местни самодейци. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 94

- 460 -

 

Щерев, Ив.  Празник на самодейното изкуство / Иван Щерев. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 3883, 09 апр. 1957

   Дописка за пунктовия преглед в Девин на самодейците, в чест на VI младежки фестивал в Москва. Най-добре представил се е колективът "Катя Ванчева". 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 95

- 461 -

 

Джангозов, Г.  Годишно-отчетно събрание на битовия ансамбъл "К. Ванчева" / Г. Джангозов. // Отечествен глас ( Пловдив ), N 4080, 30 ноем. 1957

   Дописка. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 96

- 462 -

 

Шекиров, Б.  Концерт на Девинския битов ансамбъл в София ( Битовия ансамбъл на сцената на летния театър в парка на свободата) / Б. Шекиров. // Родопска победа (Девин), N 11, 01 ян. 1958, 3. 

   Битов ансамбъл "Катя Ванчева" при ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 712

- 463 -

 

Шекиров, В.  Концерт на девинския битов ансамбъл в София / Б. Шекиров. // Родопска правда, N 11, 02 юни 1958

   Художествен битов ансамбъл при читалището с ръководител Апостол Кисьов. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 98

- 464 -

 

Щерев, Ив.  Празник на самодейното изкуство / Иван Щерев. // Родопска правда, N 9, 07 май 1959

   Фестивал на художествената самодейност в Девин. Първо място за битовия ансамбъл при читалището "Катя Ванчева". 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 99

- 465 -

 

Странджански, Никола и др.  Окръжен фестивал на художествената самодейност : В труд и песни възмъжавай, наше младо поколение! / Никола Странджански. // Родопски устрем (Смолян), N 8, 23 май 1959, 4. 

   Окръжен фестивал и спартакиада в град Смолян се провеждат в чест на петнадесетата годишнина от Деветосептемврийското народно въстание и Седмия световен младежки фестивал във Виена. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1008

- 466 -

 

Атанасов, Атанас.  На Републиканския фестивал и спартакиада : С песни от планината / А. Атанасов. // Родопски устрем (Смолян), N 15, 18 юли 1959, 4. 

   За Битовия ансамбъл "Катя Ванчева". 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1011

- 467 -

 

Запрянов, А.  Девинските самодейци в усилена подготовка / А. Запрянов. // Родопски устрем (Смолян), N 70, 03 дек. 1960, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1016

- 468 -

 

Ангелов, А.  С любов към родната песен / А. Ангелов. // Родопски устрем (Смолян), N 46, 14 юни 1961, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1021

- 469 -

 

Тотева, Ганка.  Фестивал на чавдарчетата от Девински район / Ганка Тотева. // Родопски устрем (Смолян), N 27, 04 апр. 1962, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1034

- 470 -

 

Герзилова, Василка.  Вести от Девин / Василка Герзилова. // Родопски устрем (Смолян), N 30, 14 апр. 1962, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1035

- 471 -

 

Успех на самодейците от Девин . // Родопски устрем (Смолян), N 12, 13 февр. 1963, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1051

- 472 -

 

Костова, К.  С амбиция за достойно представяне / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 23, 25 февр. 1964, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1071

- 473 -

 

Кочанков, Ат.  Девинските самодейци / Ат. Кочанков. // Родопски устрем (Смолян), N 98, 20 авг. 1964, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1076

- 474 -

 

Даскалов, Росен.  Самодейци в бели престилки / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 31, 19 март 1965, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1093

- 475 -

 

Костова, К.  Девинските самодейци репетират / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 132, 23 ноем. 1965

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1105

- 476 -

 

Даскалов, Р.  Фестивал на горските работници в Девин / Р. Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 45, 16 апр. 1966, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 1114

- 477 -

 

Даскалов, Румен.  Празник за девинските самодейци. // Родопски устрем (Смолян), N 65, 07 юни 1966

   Районен пролетен преглед на художествената самодейност в Девин. Първи на сцената излизат участници в хора при читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 101

- 478 -

 

Герзилова, Василка.  С пламъка на самодейното изкуство / Василка Герзилова. // Родопски устрем (Смолян), N 100, 30 авг. 1969

   Бележки за читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 102

- 479 -

 

Александров, Йордан.  Художествената самодейност - във възход / Йордан Александров. // Родопски устрем (Смолян), N 95, 26 авг. 1971

   Основна дейност на читалището е художествената самодейност. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 104

- 480 -

 

Александров, Йордан.  Художествената самодейност - във възход ( в Девин) / Йордан Александров. // Родопски устрем (Смолян), N 95, 26 авг. 1971

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 313

- 481 -

 

Преглед на художествената самодейност ( в Девинска община ) . // Родопска победа (Девин), N 181, 30 апр. 1973

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 349

- 482 -

 

Преглед на художествената самодейност / в Девинска община / . // Родопска победа (Девин), N 181, 30 апр. 1973

   Преглед на самодейни състави от всички читалища в района. Най-добра изява на камерния хор и битовата група при читалището в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 106

- 483 -

 

Заслужени награди / за самодейците от читалището / . // Родопска победа (Девин), N 182, 18 май 1973

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 107

- 484 -

 

Извор на музикални кадри ( детска муз. школа в гр. Девин ) . // Родопска правда ( Девин ), N 182, 18 май 1973

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 346

- 485 -

 

Отново на девинска сцена "Наймичка" . // Родопска победа (Девин), N 182, 18 май 1973

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 347

- 486 -

 

Бочукова, Мария.  С песента човек не старее / Мария Бочукова. // Родопска победа (Девин), N 189, 01 ян. 1974, 2. 

   За самодейците от ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 713

- 487 -

 

Калоферова, Ц.  Успехи в самодейността / Ц. Калоферова. // Родопска победа (Девин), N 186, 07 ян. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 108

- 488 -

 

Ангелов, Васил.  Тя принадлежи на хората / Васил Ангелов. // Родопски устрем (Смолян), N 20, 19 февр. 1974

   За Василка Герзилова, секретар на читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 109

- 489 -

 

Стойкова, Радка.  Извървян път / Радка Стойкова. // Родопска победа (Девин), N 189, 01 юни 1974

   За самодейката Василка Герзилова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 110

- 490 -

 

Стойкова, Радка.  Достойна изява / Радка Стойкова. // Родопска победа (Девин), N 190, 22 юли 1974

   Участие на битовия ансамбъл "Катя Ванчева" в Международен фестивал на Дунавските страни в гр Русе. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 111

- 491 -

 

Пеевски, Тодор.  Четвъртият републикански фестивал на художествената самодейност завърши / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 90, 06 авг. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 373

- 492 -

 

Костадинов, Никола.  Медалисти от събора в Копривщица / Никола Костадинов. // Родопска победа (Девин), N 6, 01 ян. 1976, 4. 

   За самодейците от ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 714

- 493 -

 

Асенов, Иван.  Самостоятелен концерт / на камерния хор при читалището / / Иван Асенов. // Родопска победа (Девин), N 3, 01 апр. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 112

- 494 -

 

Асенов, Иван.  Самостоятелен концерт ( на камерния хор при читалището в Девин ) / Иван Асенов. // Родопска победа (Девин), N 3, 01 юни 1976

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 437

- 495 -

 

Каров, Тодор.  Среща със самодейци / Тодор Каров. // Родопска победа (Девин), N 2, 01 март 1977

    Среща на Бюрото на ГК на БКП - гр. Девин със самодейци при Образцово народно читалище "Родопска просвета". 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 531

- 496 -

 

Пейкова, Мария.  При стария гайдар ( Паун Кушлев от гр. Девин ) / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 55, 10 май 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 528

- 497 -

 

Пред славния юбилей . // Родопски устрем (Смолян), N 57, 14 май 1977

   Фестивали на художествената самодейност в Девин, посветени на 60-годишнината на ВОСР. Първенци на прегледа журито определи камерния хор в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 113

- 498 -

 

Цаникова, Мария.  Възход на хоровото дело ( в гр. Девин ) / Мария Цаникова. // Родопска победа (Девин), N 7, 10 юли 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 527

- 499 -

 

Чуртова, Жана.  Интересна постановка / Жана Чуртова. // Родопска победа (Девин), N 8, 17 авг. 1977

   "Среща в Рим" - постановка на драмсъстава на самодейците от читалище "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 530

- 500 -

 

Дичева, Мария.  Може ли ручеят да бъде извор / Мария Дичева. // Родопски устрем (Смолян), N 93, 08 авг. 1978

   Очерк за Василка Герзилова - дългогодишна самодейка при читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 114

- 501 -

 

Дичева, Мария.  Може ли ручеят без извор / Мария Дичева. // Родопски устрем (Смолян), N 93, 01 септ. 1978, 4. 

   За самодейците от ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 719

- 502 -

 

Иванова, Радка.  Преглед на работническата художествена самодейност / Девин / / Радка Иванова. // Родопски устрем (Смолян), N 50, 26 апр. 1980

   Проведен в читалището. Вж и : Родопска победа ( Девин ), № 4, 12 май 1980. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 115

- 503 -

 

Хайтова, Елена.  За една вечер - на три сватби съм свирил / Елена Хайтова. // Родопски устрем (Смолян), N 141, 01 окт. 1981

   За гайдаря Паун Кушлев. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 726

- 504 -

 

Дичева, Мария.  Самодейност с дълбоки традиции / Мария Дичева. // Родопски устрем (Смолян), N 2, 06 ян. 1983

   Богата художествена самодейност към новия читалищен дом. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 117

- 505 -

 

Якимова, Елена.  В подготовка за нови изяви / Елена Якимова. // Родопски устрем (Смолян), N 69, 12 юни 1984

   Общински преглед на художествената самодейност в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 625

- 506 -

 

Кисьова, Красимира.  Панорама на самодейното изкуство / Красимира Кисьова. // Родопски устрем (Смолян), N 74, 23 юни 1984

   Театрални колективи от окръга се представят в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 624

- 507 -

 

Шалева, Сийка.  Песента на Родопите / Сийка Шалева. // Строител, N 22, 29 май 1985, 5. 

   Самодейният фолклорен състав в СУ "Хидрострой" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 663

- 508 -

 

Пеевски, Тодор.  Малките гайдарчета / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 69, 15 юни 1985

   Детски гайдарски оркестър към ОНЧ "Родопска просвета" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 662

- 509 -

 

Пеевски, Тодор.  Концерт на самодейци ( от ОНЧ "Родопска просвета" - Девин в с. Грохотно) / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 41, 08 апр. 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 706

- 510 -

 

Кисьова, Красимира.  Отлично представяне ( на самодейните колективи от Девинска селищна система) / Красимира Кисьова. // Родопска победа (Девин), N 6, 18 окт. 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 707

- 511 -

 

Пеевски, Тодор.  Завоевания на самодейците / от Девинска община / / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 4, 30 апр. 1987

   Много добре представили се са китарният състав и съставите за автентични танци при читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 118

- 512 -

 

Пеевски, Тодор.  И една перспектива: Театър за малките зрители / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 60, 23 май 1987

   Проведен окръжен преглед на куклените театри в читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 119

- 513 -

 

Кисьов, Емил.  При чистия извор / Емил Кисьов. // Родопска победа (Девин), N 7, 01 юли 1987, 4. 

   За самодейците при ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 715

- 514 -

 

Стойкова, Радка.  На Рожен, на планинона / Радка Стойкова. // Родопска победа (Девин), N 8, 31 авг. 1987

   Самодейният състав при читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 120

- 515 -

 

Родопски гайдари. Паун Кушлев, Манол Ташков . // Родопска победа (Девин), N 11, 01 ноем. 1987, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 717

- 516 -

 

Ансамбъла за народни песни и обичаи . // Родопска победа (Девин), N 13, 01 дек. 1987, 4. 

   Битов ансамбъл "Катя Ванчева" при ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 718

- 517 -

 

Нова фолклорна проява. Битовият самодеен състав "Катя Ванчева" в Девин ще гостува на различни сцени в Пловдивска област . // Родопска победа (Девин), N 23, 15 дек. 1988

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 121

- 518 -

 

Пеевски, Тодор.  Творческо развитие / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 15, 12 апр. 1989

   Битовият ансамбъл "Катя Ванчева" е класиран за заключителните областни празници. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 123

- 519 -

 

Песента ме пленява . // Родопска победа (Девин), N 9, 01 септ. 1989

   Разговор със самодейката Румяна Вълчинова от Битов състав "Катя Ванчева" при ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 723

- 520 -

 

Мартинов, Мартин.  Да запазим традицията / Мартин Мартинов. // Родопска победа (Девин), N 23, 13 юни 1990

   Изяви и на битовия и естрадния състав към читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 124

- 521 -

 

Тодоров, Иван.  Живи традиции / Ив. Тодоров. // Родопска победа (Девин), N 48, 01 окт. 1990

   За самодейците от ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 724

- 522 -

 

Иванов, Манол.  Млади хора пеят и танцуват / М. Иванов. // Родопска победа (Девин), N 46, 12 дек. 1990

   Художествената самодейност в читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 125

- 523 -

 

Найденова, Любимка.  Колко струва "Българин" да се наричам? / Любимка Найденова. // Свободен народ, N 303, 01 септ. 1991

   Турне на Битов ансамбъл "Катя Ванчева" при ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин в Бесарабия. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 722

- 524 -

 

Пелтеков, Георги.  Иде подрастък от млади гайдари / Георги Пелтеков. // Родопски вести ( Смолян ), N 97, 13 ноем. 1992, 4. 

   Кръжок по гайда в читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 126

- 525 -

 

Якимова, Елена.  Девински самодейци /от читалището/ представиха родопския фолклор в Кермен / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 88, 11 май 1993, 12. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 127

- 526 -

 

Якимова, Елена.  Школа за талантливи деца / в читалището / / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 222, 17 ноем. 1993, 10. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 128

- 527 -

 

Щерев, Иван.  Концерт / на самодейците към читалището / за...тинейджъри / Иван Щерев. // Глас ( Пловдив ), N 60, 15 март 1994

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 129

- 528 -

 

Николова, Диана.  Самодейци от Девин и Златорад ще участват в международен фолклорен събор / "Ковачево - 94" / / Диана Николова. // Родопски вести ( Смолян ), N 83, 06 май 1994, 2. 

   Със свои изпълнения ще участва и гайдарят Костадин Пепеланов от Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 130

- 529 -

 

Щерев, Иван.  Родопчани / самодейците от битовия състав при читалището / стягат песни и танци за Испания / Иван Щерев. // Глас ( Пловдив ), N 143, 16 юли 1994, 1. 

   Вж и: Родопски вести ( Смолян ), № 138, 26 юли 1994, с. 8 ( Георги Кирянов ); Родопски вести ( Смолян ), № 152, 15 авг. 1994, с. 8 ( Георги Христов ); Новинар, № 219, 17 авг. 1994, с. 8 ( Христо Стоянов ). 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 131

- 530 -

 

Наши каба гайди очароваха Испания . // Отзвук ( Смолян ), N 8, 15 септ. 1994, 3. 

   "Фолклорна група "Катя Ванчева" участва в международния фестивал. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 132

- 531 -

 

Христов, Георги.  Песен - тъжна като залез / Георги Христов. // Родопски вести ( Смолян ), N 249, 01 ноем. 1994, 2. 

   Очерк за самодейката Катя Сариева от ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 725

- 532 -

 

И естрадни концерти има все още . // Родопски вести ( Смолян ), N 46, 09 март 1995, 8. 

   Художествената самодейност в читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 133

- 533 -

 

Николов, Христо.  Самодейците / от Девинска община / може и да не отидат в Копривщица / Христо Николов. // Родопски вести ( Смолян ), N 129, 06 юли 1995, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 134

- 534 -

 

Капкова, Ива.  В Девин / самодейците от читалищата в общината / получиха наградите за " Копривщица - 95" / Ива Капкова. // Отзвук ( Смолян ), N 21, 21 февр. 1996

   Битовият ансамбъл на читалището ще изнеесе концерт в с. Гьоврен по повод Деня на самодееца. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 135

- 535 -

 

Якимова, Елена.  Айтос бе пленен от родопската музика / Елена Якимова. // Отзвук ( Смолян ), N 59, 24 юни 1996, 2. 

   Самодейци от читалището гостуват в Айтос. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 136

- 536 -

 

Якимова, Елена.  Издадоха аудиокасета в памет на незрящия родопски певец Васил Мирчев / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 10, 01 ян. 2000, 2. 

   От Битов ансамбъл "Катя Ванчева" при ОНЧ "Родопска просвета" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 727

- 537 -

 

Наградиха самодейци . // Родопски вести ( Смолян ), N 27, 11 юли 2003, 3. 

   Читалището отбелязва своята 80-годишнина. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 137

- 538 -

 

Любенова, Ани.  Девинци / самодейците от читалището / първи на еврофолк / "Песен на три граници" / в Свиленград / Ани Любенова. // Родопи вест ( Смолян ), N 44, 07 юни 2006, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 138

- 539 -

 

Енчев, Емил.  Василка Герзилова / дългогодишна секретарка в читалището / бе пример за душевна светлина в тъмните лабиринти на трудния ни живот / Георги Енчев. // Отзвук ( Смолян ), N 78, 02 окт. 2006, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 139

- 540 -

 

Каров, Тодор.  Гайдарят от Девин / Тодор Каров. // Трета възраст, N 31, 01 авг. 2007, 5. 

   Отбелязване на 50-годишната читалищна дейност на гайдаря Манол Ташков в читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 141

- 541 -

 

Радикова, Деси.  В Каварна представят Родопите с гайда / Деси Радикова. // Родопи вест ( Смолян ), N 59, 24 май 2008, 3. 

   Детски танцов и гайдарски състав от читалището на международен концертен фестивал. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 142

- 542 -

 

Да откриеш очарованието в изкуството . // Диалог ( Девин ), N 12, 29 май 2009, 7. 

   За кръжока по изобразително изкуство към читалището, воден от Татяна Димитрова. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 143

- 543 -

 

Девин празнува 97 години свобода!: Празник на града и минералната вода . // Родопи вест ( Смолян ), N 114, 10 окт. 2009, 4-5. 

   Съдържа и: Млади таланти / от школата по живопис към читалището /. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 144

- 544 -

 

Ташков, Димитър.  Група "Здравец" завоюва успехи / Димитър Ташков. // Диалог ( Девин ), N 15, 31 окт. 2009, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 926

- 545 -

 

Кисьов, Александър.  В Девин играят "Дианетика на любовта" / Александър Кисьов. // Отзвук ( Смолян ), N 121, 20 окт. 2010, 4. 

   Режисьор-постановчик е секретарят на читалището Дарина Аврамова Вж и: Родопи вест ( Смолян ), № 121, 28-29 окт. 2010, с. 3 ( Елена Якимова ). 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 145

- 546 -

 

Денят на будителите отбелязахме / в читалището / с нова театрална постановка / "Дианетика на любовта" , по сценарий на Дарина Аврамова / . // Диалог ( Девин ), N 19, 09 ноем. 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
 пълен текст 

Сист. No: 146

- 547 -

 

Седянкова, Тода.  С родопски песни омаяхме девински гости от Израел / Тода Седянкова. // Над 55, N 37, 12 септ. 2011, 31. 

   Групата за стари градски песни "Орфей" към читалището впечатлява с изпълнението си израелските гости. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 147

- 548 -

 

Чолакова, Анита.  22-ма гайдари от Девин/ към читалището / се включват в опита за световен рекорд / за Гинес в концерт в НДК с 333 родопски каба гайди / / Анита Чолакова. // Отзвук ( Смолян ), N 55, 14 май 2012, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 148

- 549 -

 

За 6 години на група / за стари градски песни / "Орфей" / към читалището / празник от душа спретнаха самодейци . // Родопи вест ( Смолян ), N 126, 03 ноем. 2012, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 149

- 550 -

 

"Песента ме пленява" . // Родопска победа (Девин), N 9, 01 март 1989

   За Румяна Вълчинова, самодейка в ансамбъла за изворно народно творчество към читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Художествена самодейност 
  

Сист. No: 122

Музейна сбирка

- 551 -

 

Амуджев, Георги.  С ревност и обич / Георги Амуджев. // Родопи, 1970, N 3, 17-18. 

   За самодейната музейна сбирка в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 152

- 552 -

 

Герджиков, Сп.  Из живота на народните читалища, Смолян, Девин, Чепеларе, Левочево - Смолянско / Сп. Герджиков. // Читалище, 1968, N 4, 35-36. 

   Ръководството на читалището подготвя откриване на читалищна музейна сбирка. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 151

- 553 -

 

Шиклев, Стоян.  Среща на девинци с миналото / Стоян Шиклев. // Читалище, 1965, N 11, 19. 

   За новообразуваната музейна сбирка към читалището. 

 82
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 150

- 554 -

 

Константинов, С.  Повече грижи за културните паметници / С. Константинов. // Родопски устрем (Смолян), N 32, 14 ноем. 1959, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 1013

- 555 -

 

Герджиков, Сп.  Музейните читалищни сбирки - извор на патриотизъм / Сп. Герджиков. // Родопски устрем (Смолян), N 98, 24 окт. 1963, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 1066

- 556 -

 

Каридов, Й.  И в Девин ще има музейна сбирка / Й. Каридов. // Родопски устрем (Смолян), N 106, 21 септ. 1965, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 1103

- 557 -

 

Пеевски, Тодор.  Ценна придобивка / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 136, 22 ноем. 1983

   Открита е общоисторическа музейна сбирка към читалището. В края на 1964 г. историчката Гина Абрашева подсказва идеята и взема инициативата за създаване на градски музей в една от сградите на площада в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 153

- 558 -

 

Музейна сбирка в Девин . // Работническо дело, N 347, 13 дек. 1983, 3. 

   Вж и: Отеч фронт, № 11770, 19 дек. 1983 ( Андрей Андреев ); Родопски устрем ( Смолян ), № 7, 17 дек. 1983 ( Никола Дамянов ). 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 154

- 559 -

 

Пеевски, Тодор.  Нова придобивка / общоисторическа музейна сбирка към читалището / / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 1, 24 ян. 1984

   Вж и: Родопски устрем (Смолян ), № 84, 17 юли 1984. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 155

- 560 -

 

Пеевски, Тодор.  Нова придобивка ( общоисторическа музейна сбирка към НЧ "Родопска просвета" - Девин) / Тодор Пеевски. // Родопска победа (Девин), N 1, 24 ян. 1984

   Вж и: Род устрем, №84, 17 юли 1984. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 622

- 561 -

 

Пеевски, Тодор.  Музейна сбирка / в Девин / / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 54, 10 май 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 156

- 562 -

 

Абрашева, Гина.  Огнище на родолюбие. Как се зароди идеята за музейната сбирка / Гина Абрашева. // Родопска победа (Девин), N 4, 31 юли 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 157

- 563 -

 

Герзилова, Василка.  Още нещо за музейната сбирка / Василка Герзилова. // Родопска победа (Девин), N 2, 30 ян. 1988

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 158

- 564 -

 

Узунова, Сийка.  Български следи през вековете / Сийка Узунова. // Родопска победа (Девин), N 33, 23 авг. 1989

   Музейна историческа сбирка в Девин. 

 
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 159

- 565 -

 

Манолова, Ружа.  Музейната сбирка - пътека в миналото / Ружа Манолова. // Родопска победа (Девин), N 42, 25 окт. 1989

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 160

- 566 -

 

Христов, Георги.  Откраднати статуетка и монета оставиха празни места в девинската музейна сбирка / Георги Христов. // Родопски вести ( Смолян ), N 98, 16 ноем. 1992, 4. 

 82
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 161

- 567 -

 

Дочев, Георги.  Колекцията от картини - в музейната сбирка / Георги Дочев. // Родопски вести ( Смолян ), N 173, 09 септ. 1993, 12. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 162

- 568 -

 

Якимова, Елена.  Музейната сбирка се обогатява / Елена Якимова. // Родопски вести ( Смолян ), N 27, 09 февр. 1994, 10. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 163

- 569 -

 

История, съхранена в музейна сбирка / в читалището / . // Чар ( Смолян ), N 19, 30 ноем. 1996

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 164

- 570 -

 

Втора самостоятелна изложба / живопис / откри инженер-лесовъдът Татяна Димитрова в едно от фоайетата на музея в Девин . // Родопски вести ( Смолян ), N 17, 29 апр. 2000, 2. 

   Информация. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 165

- 571 -

 

Над 600 лв. получи ОНЧ "Родопска просвета" - Девин, по проект на сдружението "ПМР-Девин" за освежаване на музейната сбирка и реставриране на експонатите й . // Девин ( Девин ), 01 март 2001, 5. 

    Информация. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 166

- 572 -

 

Създателката на музея / музейната сбирка, учителката Гина Абрашева / чества 80 г. . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 167

- 573 -

 

Създателката на музея чества 80 г. . // Диалог ( Девин ), N 16, 20 май 2010, 7. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
 пълен текст 

Сист. No: 947

- 574 -

 

18 май - Международен ден на музеите . // Родопски устрем (Смолян), N 57, 17 май 1986

   Съдържа: Никола Дамянов. С точно място - с точни цели. - Мариана Райкова. Силата на традициите. - Костадин Кисьов. Вековете "говорят". Най-ранното тракийско присъствие в Средните Родопи. - Боян Сираков. Истина за всеки дом. - Стоил Пищалов. - Значението на старите монети. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 702

- 575 -

 

/ Сто / 100 години от Освобождението на Девин . // Родопски вести ( Смолян ), N 39, 05 окт. 2012, 6-7. 

   Съдържа и: 350 фотографии / подредени на изложба в музея / разказват за развитието на свободния град. 

 908
Тематични рубрики: 1. Музейна сбирка 
  

Сист. No: 168

Библиотека

- 576 -

 

Батинков, А.  Девин - Смолянско. ( Из живота на народните читалища ) / А. Батинков. // Читалище, 1970, N 11, 36. 

   Семинар с библиотекарите от Смолянски окръг в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 294

- 577 -

 

Терзиева, В.  Изказване на...- библиотекар в читалищната библиотека в гр. Девин / В. Терзиева. // Библиотекар, 1954, N 4, 22-23. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 169

- 578 -

 

Георгиева, Дафина.  За работата на библиотеката в Девин / Дафина Георгиева. // Родопски устрем (Смолян), N 81, 14 окт. 1961, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 1026

- 579 -

 

Запрянов, А.  Книги всред хората / А. Запрянов. // Родопски устрем (Смолян), N 96, 19 окт. 1963

   За библиотеката. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 170

- 580 -

 

Запрянов, А.  Книги всред хората / А. Запрянов. // Родопски устрем (Смолян), N 96, 19 окт. 1963, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 1065

- 581 -

 

Илчевски, Ан.  Работата на библиотеките през летния сезон / Ан. Илчевски. // Родопски устрем (Смолян), N 89, 30 юли 1964, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 1075

- 582 -

 

Каридов, Й.  Огнище на просветата / Й. Каридов. // Родопски устрем (Смолян), N 82, 20 юли 1965, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 1098

- 583 -

 

Христов, Георги.  Оживление в девинската библиотека / Георги Христов. // Родопски устрем (Смолян), N 43, 16 апр. 1968

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 171

- 584 -

 

Ашиков, Валентин.  Читателска конференция / Валентин Ашиков. // Родопска победа (Девин), N 184, 08 септ. 1973

   "Септемврийското въстание в българската художествена литература" - проведена от ГК на ДКМС и читалищна библиотека - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 342

- 585 -

 

Драганова, Милка.  Развитие на библиотечното дело / Милка Драганова. // Родопска победа (Девин), N 6, 01 септ. 1975

    И за библиотеката. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 172

- 586 -

 

Районен семинар за юбилея . // Родопски устрем (Смолян), N 151, 23 септ. 1975

   Двудневен районен семинар с библиотечните кадри от Девинския микрорайон, организиран от Окръжна библиотека - Смолян и читалището. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 173

- 587 -

 

Печилков, Андрей.  Библиотеките пред голямата годишнина / Андрей Печилков. // Родопски устрем (Смолян), N 146, 11 дек. 1975

   Библиотечни масови и политически мероприятия пред 100-годишнината от Априлското въстание. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 404

- 588 -

 

Василев, А.  Районна читателска конференция за Априлското въстание / в Девин / / А. Василев. // Родопски устрем (Смолян), N 148, 16 дек. 1975

   Читалището е съорганизатор. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 174

- 589 -

 

Драганова, Милка.  Богата библиотечна дейност / в читалищната библиотека / / Милка Драганова. // Родопска победа (Девин), N 7, 10 юли 1977

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 175

- 590 -

 

Драганова, Милка.  По-активна библиотечна дейност / Милка Драганова. // Родопска победа (Девин), N 1, 14 февр. 1978

   За библиотеката. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 176

- 591 -

 

Иванова, Величка.  Като жажда. Очерк ( за Милка Драганова, библиотекарка в читалище "Родопска просвета" - Девин) / Величка Иванова. // Родопски устрем (Смолян), N 148, 18 дек. 1984

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 623

- 592 -

 

Пеевски, Тодор.  Читателска конференция / в Девин в чест на 110-та годишнина на Априлското въстание / / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 61, 27 май 1986

   Проведена съвместно с библиотеката. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 177

- 593 -

 

Пеевски, Тодор.  Читателска конференция ( в Девин в чест на 110-та годишнина от Априлското въстание) / Тодор Пеевски. // Родопски устрем (Смолян), N 61, 27 май 1986

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 703

- 594 -

 

Драганова, Милка.  Книгата във всеки дом / Милка Драганова. // Родопска победа (Девин), N 15, 25 авг. 1988

   И за библиотеката. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 178

- 595 -

 

Иванова, Ива.  Най-настървените читатели на библиотеката в Девин са безработните / Ива Иванова. // Родопски вести ( Смолян ), N 46, 11 март 1993, 10. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 179

- 596 -

 

Хаджиев, Валентин.  Седесарковска цензура в Девин. Девинският кмет Федя Лазарев забранил на градската библиотека да се абонира за вестниците "24 часа" и "168 часа", защото били вредни / Валентин Хаджиев. // 168 часа, N 48, 29 ноем. 1993, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 180

- 597 -

 

Георгиев, Георги.  Едни четат Стамболов, други пък Карл Май / в читалищната библиотека / / Георги Георгиев. // Родопски вести ( Смолян ), N 119, 29 юни 1994, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
  

Сист. No: 181

- 598 -

 

За юбилея на Хайтов Градската библиотека събра в кът негови книги . // Диалог ( Девин ), N 14, 29 септ. 2009, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 182

- 599 -

 

За юбилея на Хайтов Градската библиотека събра в кът неговите книги . // Диалог ( Девин ), N 14, 29 септ. 2009, 8. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 911

- 600 -

 

Девин се върза в мрежата на глобалните библиотеки . // Диалог ( Девин ), N 20, 29 дек. 2010, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. Библиотека 
 пълен текст 

Сист. No: 979

История

- 601 -

 

Попов, Борислав.  Бележки от Девин / Борислав Попов. // Родопи, 1985, N 12, 14-17. 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 628

- 602 -

 

Христов, Русин.  Девин / Русин Христов. // Родопи, 1974, N 10, 4-7. 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 350

- 603 -

 

Историческото минало ( на град Девин ) - извор на родолюбие и патриотично възпитание . // Родопски устрем (Смолян), N 70, 23 юни 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 274

- 604 -

 

Андреева, Мария.  Девин и Девинска община / Мария Андреева. // Родопски устрем (Смолян), N 98, 24 авг. 1974

   Съдържа: Д.Абрашев , Девин и Девинска община. - Мъже в планината. - Слънчев дворец за най-малките. - Нови социалистически ритуали. - Беден е неузнаваем. 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 352

- 605 -

 

Ламбов, Тодор.  Усмивката на Девин / Тодор Ламбов. // Работническо дело, N 284, 11 окт. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История 
  

Сист. No: 356

- 606 -

 

Карамфилова, Й.  Младостта на Девин / Й. Карамфилова. // Зем. знаме, N 25, 30 ян. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. История 
  

Сист. No: 412

- 607 -

 

Асенов, Иван.  Всеки със свой...принос / Иван Асенов. // Родопска победа (Девин), N 2а, 30 апр. 1986

   Движението "Народната памет разказва" в Девинска община. 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 704

- 608 -

 

За нашия град и неговото име . // Диалог ( Девин ), N 3, 29 авг. 2008, 6. 

   Из вестник "Родопско слово". 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 762

- 609 -

 

Девин вест . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 871

- 610 -

 

Обществено допитване за привличане на кредит . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 870

- 611 -

 

Президентът Първанов - патрон на международен фестивал . // Диалог ( Девин ), N 11, 29 апр. 2009, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История 
 пълен текст 

Сист. No: 867

История до 1944 година / Балканска война

- 612 -

 

Примо, Тасо.  Родопа под турско владичество : Завладяването на Родопа / Тасо Примо. // Родопски устрем (Смолян), N 2, 16 ян. 1959, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
 пълен текст 

Сист. No: 1014

- 613 -

 

Зоински, Ил.  Майка - героиня / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 102, 07 септ. 1965, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
 пълен текст 

Сист. No: 1102

- 614 -

 

Зоински, Илия.  Майка-героиня / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 102, 07 септ. 1965

   За баба Елена Карагьозова от Девин, майка на Катя Ванчева. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
 пълен текст 

Сист. No: 204

- 615 -

 

Згуровски, Г.  Път към свободата / Г. Згуровски. // Родопска победа (Девин), N 134, 08 септ. 1967

   Спомени за тревожните дни в Девинско непосредствено преди 9.IX.1944 г. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
 пълен текст 

Сист. No: 243

- 616 -

 

Разказ за един герой от фронта . // Родопска победа (Девин), N 135, 30 септ. 1967

   Джемал Говедаров от гр. Девин, участник във Втората световна война. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
  

Сист. No: 244

- 617 -

 

Дамянов, Никола.  Девет партизански акции в едно денонощие / Никола Дамянов. // Родопски устрем (Смолян), N 148-149, 30 дек. 1968

   В района на Девин. По архиви на полицията. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
  

Сист. No: 259

- 618 -

 

Цветанов, Костадин.  Живот, спасен от...гайда / Костадин Цветанов. // Народна младеж, N 200, 24 авг. 1985

   За Михаил Киряков от Девин, спасил живота на 5 осъдени войници на смърт през 1917 г. с песен. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
  

Сист. No: 664

- 619 -

 

Дамянов, Никола.  Освобождението. Из дневника на 21-ви пехотен средногорски полк / Никола Дамянов. // Родопски устрем (Смолян), N 10, 11 окт. 1986, 6. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
  

Сист. No: 711

- 620 -

 

Това се случи на 9 септември.. . // Диалог ( Девин ), N 4, 30 септ. 2008, 7. 

   Материал за 92 годишният девинчанин Сава Грудев - участник в първата фаза на Отечествената война. 

 908
Тематични рубрики: 1. История до 1944 година / Балканска война 
 пълен текст 

Сист. No: 779

История след 1944 година

- 621 -

 

Георгиев, Атанас.  Девинският промишлен рибовъден комплекс / Атанас Георгиев. // Родопи, 1977, N 10, 15-16. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 500

- 622 -

 

Гъбева, Росица.  Понякога е като на война / Росица Гъбева. // Родопи, 1984, N 1, 7-10. 

   Работническа болница - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 612

- 623 -

 

Даскалов, Росен.  В Девин се строи нова сграда за противопожарна охрана / Росен Даскалов. // Огнеборец, 1977, N 6, 10. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 447

- 624 -

 

Динчев, Петър.  На добър час, докторе! / Петър Динчев. // Родопи, 1968, N 8, 33. 

   Очерк за д-р Марин Момов, ветеринарен лекар в Девин от 34 години. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 253

- 625 -

 

Доков, Д.  Хидровъзел "Девин" в строеж / Д. Доков. // Строителство, 1977, N 2-3, 2-6. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 465

- 626 -

 

И триците, и комарите.. . // Посоки, 1983, N 1, 15. 

   ДДЗ "Родопи" - Девин Слънчева камера за сушене на иглолистни материали. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 540

- 627 -

 

Калнев, Михаил.  Живот без фанфари / Михаил Калнев. // Здраве, 1986, N 4, 20. 

   Записал: Тотко Наденов Разказва главния лекар и завеждащ хирургическото отделение в Работническа болница - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 691

- 628 -

 

Кисьов, Александър.  Ние от набор 44 / Александър Кисьов. // Родопи, 1984, N 9, 28-29. 

   Разказват връстници на свободата: Аделина Хаджиева - телефонистка от Девин, Христо Енев - миньор в шахта "Минстрой" и Димитър Илиев - енергетик от Смолян. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 627

- 629 -

 

Може и едно, може и четири . // Посоки, 1985, N 2, 33. 

   Интересен опит в овцефермата на АПК - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 649

- 630 -

 

Пишат ни от Девин . // Лов и риболов, 1969, N 1, 18. 

   Построен ловен дом с пъстървова риболюпилня. Има три снимки: на ловния дом, на ловци от с. Настан и с. Брезе. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 264

- 631 -

 

Родопски рибари . // Отечество, 1977, N 1, 14-15. 

   В ловно-риболовното стопанство "Извора" в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 496

- 632 -

 

Хайтов, Николай.  Горският дух / Николай Хайтов. // Родопи, 1984, N 11, 23-28. 

   За Сава Шиваров - лесовъд и приносът му за горското стопанство в Девински район. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 606

- 633 -

 

Христов, Н.  За повече тютюн, за спечелване на съревнованието / Н. Христов. // Родопски устрем (Смолян), N 12, 20 юни 1959, 3. 

   За звеното на Мара Касапова в ТКЗС "Родопи" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1009

- 634 -

 

Йорданов, Й.  Нова пощенска станция / Й. Йорданов. // Родопски устрем (Смолян), N 17, 01 авг. 1959, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1012

- 635 -

 

Димитрова, Радка.  В дните пред празника : Девин / Радка Димитрова. // Родопски устрем (Смолян), N 19, 09 март 1961, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1018

- 636 -

 

Куртанов, П.  На борба за първото място / П. Куртанов. // Родопски устрем (Смолян), N 44, 07 юни 1961, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1020

- 637 -

 

Зеленчукопроизводство в Девин . // Родопски устрем (Смолян), N 85, 28 окт. 1961, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1027

- 638 -

 

Стамболова, Катя.  Нова детска градина в Девин / Катя Стамболова. // Родопски устрем (Смолян), N 87, 04 ноем. 1961, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1028

- 639 -

 

Попов, Исай.  Къде е грижата на "Наркооп" в Девин? / Исай Попов. // Родопски устрем (Смолян), N 11, 07 февр. 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1033

- 640 -

 

Резултати от изпълнението на държавния план на развитие на народното стопанство през I-то тримесечие на 1962 година  : Съобщение на Окръжния отдел "Статистика" - гр. Смолян. // Родопски устрем (Смолян), N 35, 05 май 1962, 1-2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1038

- 641 -

 

Стойчев, Вълкан.  Зеленчукопроизводството носи високи добиви / Вълкан Стойчев. // Родопски устрем (Смолян), N 41, 26 май 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1040

- 642 -

 

Петров, Петър.  Хидроенергийната каскада "Въча" се строи в Смолянски окръг / П. Петров. // Родопски устрем (Смолян), N 42, 30 май 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1041

- 643 -

 

Василев, Т.  Какво е състоянието на шосетата в Девински район? / Т. Василев. // Родопски устрем (Смолян), N 47, 16 юни 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1043

- 644 -

 

Иванов, Емануил.  Строи се модерен търговски дом / Емануил Иванов. // Родопски устрем (Смолян), N 49, 23 юни 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1044

- 645 -

 

Станчев, Петър.  Строи се хидроенергийната каскада "Въча" / Петър Станчев. // Родопски устрем (Смолян), N 53, 07 юли 1962, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1045

- 646 -

 

Запрянов, Ангел.  Пътища / А. Запрянов. // Родопски устрем (Смолян), N 60, 01 авг. 1962, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1046

- 647 -

 

Димов, Янко.  Забравили най-важното / Янко Димов. // Родопски устрем (Смолян), N 62, 08 авг. 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1047

- 648 -

 

Лозанова, Роза.  Помагат на ТКЗС / Роза Лозанова. // Родопски устрем (Смолян), N 63, 11 авг. 1962, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1048

- 649 -

 

Славов, Сл.  Изграждането на дървообработващия завод в Девин започна / Сл. Славов. // Родопски устрем (Смолян), N 21, 16 март 1963, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1052

- 650 -

 

Нов дървообработващ завод в Девин . // Родопски устрем (Смолян), N 30, 17 апр. 1963, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1053

- 651 -

 

Девин . // Родопски устрем (Смолян), N 34, 04 май 1963, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1054

- 652 -

 

Тодоров, П.  МТС в Девин изостава с ремонта / П. Тодоров. // Родопски устрем (Смолян), N 2, 07 ян. 1964, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1069

- 653 -

 

Костова, К.  Сплотен творчески колектив / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 9, 23 ян. 1964, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1070

- 654 -

 

Зоински, Илия.  По-големи грижи за строителството на Девинския дървообработвателен завод / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 87, 25 юли 1964

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 187

- 655 -

 

Радев, Р.  Започва строителството на дървообработвателен завод в гр. Девин / Р. Радев. // Техн. дело, N 538, 21 авг. 1964

   Има и скица на бъдещия завод. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 186

- 656 -

 

Бочуков, П.  Спортен празник в Девин / П. Бочуков. // Родопски устрем (Смолян), N 105, 05 септ. 1964, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1077

- 657 -

 

Спортен празник в Девин . // Родопски устрем (Смолян), N 105, 05 септ. 1964

   Първа по рода си спартакиада на спортистите от каскада "Въча". 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 189

- 658 -

 

Бойков, Б.  Възторжени манифестации на трудещите се в окръга : Девин / Б. Бойков. // Родопски устрем (Смолян), N 107, 12 септ. 1964, 4. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1078

- 659 -

 

Атанасов, А.  Годишният план на аптеката е изпълнен / А. Атанасов. // Родопски устрем (Смолян), N 119, 10 окт. 1964, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1080

- 660 -

 

Задача, пълна с неизвестни . // Работническо дело, N 303, 29 окт. 1964

   Около строежа на пътя Доспат-Девин, като първостепенен обект на каскадата "Доспат-Въча". 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 188

- 661 -

 

Зоински, Илия.  За едни майка - за други мащеха / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 4, 12 ян. 1965

   Състоянието на подбазата на ДАП в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 196

- 662 -

 

Тодорова, П.  Обезпокояваща равносметка / П. Тодорова. // Родопски устрем (Смолян), N 13, 02 февр. 1965

   МТС - гр. Девин изостава с изпълнението на годишният план. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 200

- 663 -

 

Консулов, Емануил.  Неуморна обществена деятелка / Емануил Консулов. // Родопски устрем (Смолян), N 18, 13 февр. 1965, 2. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1091

- 664 -

 

Георгиев, Вл.  Специалистите в Девинското ГС са на своя пост / Вл. Георгиев. // Родопски устрем (Смолян), N 62, 03 юни 1965, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1096

- 665 -

 

Борисов, Г.  Пусков обект - значи обединени усилия и всеобща заинтересованост / Г. Борисов. // Родопски устрем (Смолян), N 80, 15 юли 1965

   Състояние на стротелните работи в новостроящия се Дървообработвателен завод в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 195

- 666 -

 

Павлова, Ел.  Напрегнати дни в ГС - Девин / Ел. Павлова. // Родопски устрем (Смолян), N 89, 05 авг. 1965, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1099

- 667 -

 

Тодоров, Ив.  Кравефермата на ГС в Девин - с преизпълнен план / Ив. Тодоров. // Родопски устрем (Смолян), N 94, 17 авг. 1965, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1101

- 668 -

 

Тодоров, И.  Цех за минерални смески / Ив. Тодоров. // Родопски устрем (Смолян), N 104, 16 септ. 1965

   Към промкомбината в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 194

- 669 -

 

Пеев, П.  Годишният план - предсрочно / П. Пеев. // Родопски устрем (Смолян), N 124, 02 ноем. 1965, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1104

- 670 -

 

Кулишев, М.  Районната пътна служба в Девин преодоля сериозни пречки / М. Кулишев. // Родопски устрем (Смолян), N 129, 16 ноем. 1965

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 197

- 671 -

 

Георгиев, Вл.  Транспортирането на иглолистните трупи в ГС - Девин изостава / Вл. Георгиев. // Родопски устрем (Смолян), N 136, 02 дек. 1965, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1108

- 672 -

 

Димитров, М.  Радиопрограмната работа - на по-високо ниво / Младен Димитров. // Родопски устрем (Смолян), N 142, 16 дек. 1965

   Районен семинар в Девин по въпросите на радиопропагандата. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 202

- 673 -

 

Данчев, Д.  Нов завод в Родопите / Д. Данчев. // Родопски устрем (Смолян), N 4, 11 ян. 1966, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1109

- 674 -

 

Пеев, П.  Набират сили за успешна работа / П. Пеев. // Родопски устрем (Смолян), N 10, 26 ян. 1966

   За механизаторите от гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 219

- 675 -

 

Иванов, М.  Един колектив зове за трудова надпревара / М. Иванов. // Родопски устрем (Смолян), N 35, 24 март 1966, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1111

- 676 -

 

Венков, В.  Справка за извършеното залесяване по насоки за времето от 1960 до 1965 г. включително ( за района на ГС - Девин ) / В. Венков. // Родопска победа (Девин), N 119, 06 апр. 1966

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 220

- 677 -

 

Даскалов, Р.  Трудово оживление пред празника / Р. Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 49, 26 апр. 1966, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1115

- 678 -

 

Даскалов, Р.  Успехи има, но и слабостите не са малко / Р. Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 54, 10 май 1966

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 222

- 679 -

 

Даскалов, Р.  Разгръща се социалистическото съревнование в Девинското горско стопанство / Р. Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 60, 26 май 1966, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1116

- 680 -

 

Даскалов, Р.  Девински район ще има достатъчно електроенергия / Р. Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 76, 02 юли 1966, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1117

- 681 -

 

Даскалов, Росен.  Девинските трактористи съкращават сроковете / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 80, 12 юли 1966

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 218

- 682 -

 

Томов, Д.  Предстои пускането в експлоатация на Дървообработващия завод в Девин / Д. Томов. // Родопски устрем (Смолян), N 111, 24 септ. 1966

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 217

- 683 -

 

Д.Р..  Ще преизпълнят плана / Д.Р.. // Родопски устрем (Смолян), N 113, 29 септ. 1966, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1120

- 684 -

 

Даскалов, Росен.  Предконгресно оживление сред трудещите се от Девински район / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 120, 15 окт. 1966, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1121

- 685 -

 

Бостанджиев, С.  Гордостта на девинци / С. Бостанджиев. // Родопски устрем (Смолян), N 125, 27 окт. 1966, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1122

- 686 -

 

Цветков, Ат.  Растат успехите на ГС - Девин / Ат. Цветков. // Родопски устрем (Смолян), N 136, 24 ноем. 1966, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1123

- 687 -

 

Интервю . // Родопска победа (Девин), N 126, 24 дек. 1966

   Др. Арнаудов отговаря на въпроси около историята на ГПК "Наркооп" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 223

- 688 -

 

Зоински, Илия.  Нови перспективи в развитието на Девинската община / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 8, 19 ян. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 227

- 689 -

 

Бороварна в Девин . // Зем. знаме, N 38, 14 февр. 1967

   В Девин ще започне строеж на бороварна. Има скица от арх. Чавдаров. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 238

- 690 -

 

Нова бороварна в Девин . // Родопски устрем (Смолян), N 26, 02 март 1967

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 235

- 691 -

 

Малашинов, Д.  Истинско щастие / Д. Малашинов. // Родопски устрем (Смолян), N 47, 20 апр. 1967

   За дългогодишната програмна ръководителка в Девин Радка Стойкова. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 242

- 692 -

 

Костова, Катя.  Орденоноската / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 84, 20 юли 1967

   Емка Мюмюнова от дървообработващия завод в Девин - носителка на "Народен орден на труда" - златен. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 234

- 693 -

 

Юруков, И.  Предстоящите строежи в Девин / Ясен Юруков. // Родопска победа (Девин), N 133, 05 авг. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 229

- 694 -

 

Сталева, З.  В очакване на свободата / З. Сталева. // Родопска победа (Девин), N 134, 08 септ. 1967

   Гр. Девин посреща деня на победата 9.IX.1944 г. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 245

- 695 -

 

Трудещите се от окръга отпразнуваха светлия празник  : Девин. // Родопски устрем (Смолян), N 108, 12 септ. 1967, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1131

- 696 -

 

Илиев, Здравко.  С любов към хората / Здравко Илиев. // Родопски устрем (Смолян), N 104, 14 септ. 1967

   Повече от 16 г. Христо Касапов е оперативен работник в МВР - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 232

- 697 -

 

Андреев, Андрей.  Модерен завод - незадоволителни резултати ( в дървообработващия завод - Девин ) / А. Андреев. // Родопски устрем (Смолян), N 121, 24 окт. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 233

- 698 -

 

Енчев, Георги.  Нови гори и край Девин / Георги Енчев. // Родопски устрем (Смолян), N 131, 21 ноем. 1967, 1. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1132

- 699 -

 

Недев, Костадин.  Хидровъзел "Тешел - Девин" - на дневен ред / Костадин Недев. // Родопски устрем (Смолян), N 131, 21 ноем. 1967, 3. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 1133

- 700 -

 

И телевизионен ретранслатор . // Зем. знаме, N 302, 24 дек. 1967

   На връх Гребенец край Девин е построен нов телевизионен ретранслатор. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 239

- 701 -

 

Руев, К.  Изгражда се хидровъзел "Девин" / К. Руев. // Работническо дело, N 361, 27 дек. 1967

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 236

- 702 -

 

Николов, Георги.  Девин пред два празника / Георги Николов. // Родопски устрем (Смолян), N 15, 06 февр. 1968

   Девин живее динамичен живот пред двата големи празника - 90 години от Освобождението и III Републикански фестивал. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 246

- 703 -

 

За високодоходно животновъдство . // Родопски устрем (Смолян), N 22, 22 февр. 1968

   Постигнати успехи в ГС - Девин в областта на животновъдството. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 254

- 704 -

 

Вести от залесяването ( в Девин, Хвойна и Смилян ) . // Родопски устрем (Смолян), N 38, 02 апр. 1968

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 252

- 705 -

 

Венелински, Кръстю.  Един кът от багри / Кръстю Венелински. // Родопски устрем (Смолян), N 49, 30 апр. 1968

   Девинското горско стопанство отглежда лалета и гладиоли. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 251

- 706 -

 

Дичева, Мария.  Химически цех в Девин / Мария Дичева. // Родопски устрем (Смолян), N 85, 27 юли 1968

   С две отделения - фосфатно и мелнично. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 249

- 707 -

 

Александров, Йордан.  Усилено се строи топлопроводът за Девин / Йордан Александров. // Родопски устрем (Смолян), N 87, 01 авг. 1968

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 250

- 708 -

 

Гочев, З.  Нов хотел-ресторант в Девин / З. Гочев. // Родопски устрем (Смолян), N 7, 18 ян. 1969

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 266

- 709 -

 

Дичева, Мария.  Бригадирът на арматуристите / Мария Дичева. // Родопски устрем (Смолян), N 79, 12 юли 1969

   Очерк за Н.Р. Сливаров от стройгрупата в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 262

- 710 -

 

Дичева, Мария.  Кравефермата бележи ръст ( в ГС - Девин ) / Мария Дичева. // Родопски устрем (Смолян), N 85, 26 юли 1969

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 263

- 711 -

 

Крумов, Георги.  Хората не са резервни части ( за ДП "Фотография" - Девин ) / Георги Крумов. // Родопски устрем (Смолян), N 92, 12 авг. 1969

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 269

- 712 -

 

Готови ли са болниците в Мадан, Рудозем и Девин за зимата . // Родопски устрем (Смолян), N 136, 29 ноем. 1969

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 267

- 713 -

 

Даскалов, Росен.  Преобразена търговска дейност ( в Девин ) / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 143, 16 дек. 1969

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 265

- 714 -

 

Кръстев, Кръстю.  Добра организация - ритмично производство ( в ДДЗ "Родопи" - Девин ) / Кръстю Кръстев. // Родопски устрем (Смолян), N 3, 10 ян. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 285

- 715 -

 

Паева, Величка.  ГС - Девин през 1970 година / Величка Паева. // Родопски устрем (Смолян), N 5, 15 ян. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 289

- 716 -

 

Беширов, Атанас.  Небрежно отношение към здравето на работниците ( в промкомбината в гр. Девин ) / Атанас Беширов. // Родопски устрем (Смолян), N 12, 31 ян. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 280

- 717 -

 

Василева, Величка.  Окръжен лекоатлетически крос ( състоял се в гр.Девин ) / Величка Василева. // Родопски устрем (Смолян), N 28, 10 март 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 293

- 718 -

 

Гривнев, Георги.  Скъпи виетнамски гости ( на Учит. институт - Смолян и гр. Девин ) / Георги Гривнев. // Родопски устрем (Смолян), N 38, 02 апр. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 279

- 719 -

 

Узунов, Н.  Създатели на нови гори ( в района на ДГС - гр. Девин - залесяване ) / Н. Узунов. // Родопска победа (Девин), N 148, 11 апр. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 291

- 720 -

 

Илиев, Петър.  Най-близката цел - полугодишния план ( на "Наркооп" - Девин ) / Петър Илиев. // Родопски устрем (Смолян), N 68, 18 юни 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 292

- 721 -

 

Тодоров, Иван.  И идва ден когато... ( очерк за Цветан Стилков - лесничей от Девин ) / Ив. Тодоров. // Родопски устрем (Смолян), N 77, 09 юли 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 290

- 722 -

 

Зоински, Илия.  Ще излезе зи заводът от затрудненото положение? ( ДДЗ "Родопи" - Девин ) / Илия Зоински. // Родопски устрем (Смолян), N 80, 16 юли 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 284

- 723 -

 

Коев, Кирил.  Ще оползотворим неизползуваните възможности / Кирил Коев. // Родопски устрем (Смолян), N 81, 18 юли 1970

   Трайните насаждения в ГС - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 288

- 724 -

 

Даскалов, Росен.  Пазители на реда и законността ( Районно управление на МВР - Девин ) / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 104, 15 септ. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 278

- 725 -

 

Даскалов, Росен.  Възходът на ТПК "Съгласие" ( в Девин ) / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 110, 29 септ. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 286

- 726 -

 

Велчев, Димитър.  Тревожно изоставане ( в ДЗ "Родопи" - Девин ) / Димитър Велчев. // Труд, N 235, 06 окт. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 282

- 727 -

 

Владимиров, Живко.  Не умуване, а решителни мерки / Живко Владимиров. // Работническо дело, N 345, 11 дек. 1970

   В дървообработващия завод "Родопи" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 283

- 728 -

 

Даскалов, Росен.  Промишлен комбинат "Възход" в Девин с презпълнен годишен план / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 147, 26 дек. 1970

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 281

- 729 -

 

Беширов, Атанас.  Докрай верен на своя хуманен дълг / Атанас Беширов. // Родопски устрем (Смолян), N 60, 05 юни 1971

   За заслугите на д-р Алексей Фадеев за издигане на здравното дело на Девинския район. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 311

- 730 -

 

Френкев, Лазар.  Контролно-техническите пунктове - нова придобивка за автотранспорта ( край Девин, Хвойна и Средногорци ) / Лазар Френкев. // Родопски устрем (Смолян), N 67, 22 юни 1971

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 307

- 731 -

 

Петров, Иван.  Изоставането се преодолява ( в ГС - Девин ) / Иван Петров. // Родопски устрем (Смолян), N 74, 08 юли 1971

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 308

- 732 -

 

Радев, Георги.  С нарастващ производствен темп / Георги Радев. // Родопски устрем (Смолян), N 82, 27 юли 1971

   За успехите на Девинския клон за готови изделия и комунално-битови услуги. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 310

- 733 -

 

Гогова, Радка.  На явка / Радка Гогова. // Родопски устрем (Смолян), N 93, 21 авг. 1971

   Очерк за Цветанка Асенова, началник отдел "Търговия" при ГНС - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 309

- 734 -

 

Радев, Георги.  Трудностите в строителството да се преодоляват с общи усилия ( в Девин ) / Георги Радев. // Родопски устрем (Смолян), N 116, 19 окт. 1971

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 306

- 735 -

 

Град с образцов обществен ред ( гр. Девин) . // Родопски устрем (Смолян), N 3, 08 ян. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 316

- 736 -

 

Димитров, Стоян.  Нужни са повече грижи за работниците ( в ДДЗ "Родопи" - Девин ) / Стоян Димитров. // Родопски устрем (Смолян), N 4, 11 ян. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 322

- 737 -

 

Костова, Костадинка.  Да останеш в сърцата на хората / Костадинка Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 41, 06 апр. 1972

   Здравният колектив от хирургическото отделение при болницата в Девин е на своя пост. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 331

- 738 -

 

Бодуров, В.  В Девин: нерешени проблеми в строителството / В. Бодуров. // Родопски устрем (Смолян), N 43, 11 апр. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 315

- 739 -

 

Костова, Костадинка.  Вълнуваща среща / Костадинка Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 46, 18 апр. 1972

   В Девин е проведено тържество-конкурс на тема "Балканската война и участието на родопското население в нея". 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 335

- 740 -

 

Кръстев, Кръстю.  Обещанията се превръщат в дела / Кръстю Кръстев. // Родопски устрем (Смолян), N 46, 18 апр. 1972

   Залесяването в Девинския горско-промишлен комбинат. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 330

- 741 -

 

Андонов, Никола.  С хубави постижения, но и с много нерешени проблеми. Конференция на градския съвет за изкуство и култура в Девин / Никола Андонов. // Родопски устрем (Смолян), N 77, 04 юли 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 320

- 742 -

 

Кръстев, Кръстю.  Успешно полугодие. Насрещният план е изпълнен по всички показатели ( от ДДЗ "Родопи" в Девин ) / Кръстю Кръстев. // Родопски устрем (Смолян), N 77, 04 юли 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 326

- 743 -

 

Консулов, Емануил.  От Тешел до Девин се строи воден път под земята / Емануил Консулов. // Родопски устрем (Смолян), N 79, 08 юли 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 328

- 744 -

 

Оползотворяването на сухата и паднала маса - важна задача . // Родопски устрем (Смолян), N 91, 05 авг. 1972

   Неприбран дървен материал в горските стопанства на Девин и Доспат. Проверка на ГПК - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 321

- 745 -

 

Кемеров, Тодор.  Вярно виждане, правилна насока. Из опита на ППО (в дървообработващия завод "Родопи" в Девин ) / Тодор Кемеров. // Родопски устрем (Смолян), N 94, 12 авг. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 323

- 746 -

 

Пейкова, Мария.  Награда за дългогодишния труд / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 128, 02 ноем. 1972

   Тридесетгодишен труд на работника от ДДЗ "Родопи" в Девин - Димитър Лесев. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 327

- 747 -

 

Андреева, Мария.  Признание / Мария Андреева. // Родопски устрем (Смолян), N 122, 19 ноем. 1972

   За бригадира на зидаро-кофраджийската бригада в Девин - Явор Чавдаров. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 329

- 748 -

 

Кръстев, Кръстю.  Пораснали възможности / Кръстю Кръстев. // Родопски устрем (Смолян), N 137, 25 ноем. 1972

   Колективът на ДДЗ "Родопи" в Девин - за трети пореден път национален първенец. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 325

- 749 -

 

Кръстев, Кръстю.  Дни на високо трудово напрежение ( в ДДЗ "Водопад" и ДДЗ "Родопи" ) / Кръстю Кръстев. // Родопски устрем (Смолян), N 138, 28 ноем. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 324

- 750 -

 

Данчев, Данчо.  Нова автоматична телефонна централа ( в Девин ) / Д. Данчев. // Родопски устрем (Смолян), N 147, 19 дек. 1972

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 317

- 751 -

 

Илиев, Тинко.  Челен производствен колектив ( ДДЗ "Родопи" - Девин ) / Тинко Илиев. // Родопски устрем (Смолян), N 19, 15 февр. 1973

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 338

- 752 -

 

Бошнаков, Невен и др.  Социално-икономическото развитие на Девин и общината / Невен и др. Бошнаков. // Родопски устрем (Смолян), N 26, 03 март 1973

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 336

- 753 -

 

Първата копка е направена . // Родопска победа (Девин), N 181, 30 апр. 1973

   Започна сроителството на културен дом - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 344

- 754 -

 

Гигов, Никола.  Прободено сърце / Никола Гигов. // Родопски устрем (Смолян), N 80, 14 юли 1973

   Очерк за д-р Михаил Калнев, хирург в болница - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 340

- 755 -

 

Пехливанов, Емил.  Успехи и трудности ( в горско-промишления комбинат - Девин ) / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 147, 23 дек. 1973

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 339

- 756 -

 

Кемеров, Тодор.  Един завод с нарушен ритъм / Тодор Кемеров. // Родопски устрем (Смолян), N 10, 27 ян. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 361

- 757 -

 

Пехливанов, Емил.  Борба за решителен поврат в работата ( в кравефермата в ГС - Девин ) / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 17, 12 февр. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 367

- 758 -

 

Илиева, Мария.  Окръжна изложба на фотолюбителите ( в Девин ) / Мария Илиева. // Родопски устрем (Смолян), N 21, 22 февр. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 374

- 759 -

 

Иванов, Иван.  С нова увереност в силите / Иван Иванов. // Родопски устрем (Смолян), N 27, 08 март 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 362

- 760 -

 

Пехливанов, Емил.  Със загриженост към предстоящите проблеми ( в растениевъдния отрасъл на АПК - Девин ) / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 39, 05 апр. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 366

- 761 -

 

Костова, К.  Нова ритуална зала ( в Девин ) / К. Костова. // Родопски устрем (Смолян), N 52, 07 май 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 371

- 762 -

 

Пейкова, Мария.  Състезание "Най-добър гатерист" / Мария Пейкова. // Родопска победа (Девин), N 190, 22 юли 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 363

- 763 -

 

Кулински, Бойчо.  Девинци имат нова придобивка ( хотел-ресторант ) / Бойчо Кулински. // Родопски устрем (Смолян), N 90, 06 авг. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 351

- 764 -

 

Даскалов, Росен.  С достойни дела / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 100, 29 авг. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 364

- 765 -

 

Костова, К.  Скъп юбилеен дар / К. Костова. // Родопска победа (Девин), N 191, 09 септ. 1974

   Открити са нови девет обекта в Девински район. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 353

- 766 -

 

Нови обекти влизат в експлоатация ( в гр. Девин ) . // Труд, N 201, 30 септ. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 355

- 767 -

 

Пейкова, Мария.  Заслужена награда / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 113, 01 окт. 1974

   Стоян Сарийски, работник в ДДЗ "Родопи" е отличник на Министерството на горите и опазване на природната среда. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 365

- 768 -

 

Томанова, Йорданка.  Активен радиовъзел ( в Девин ) / Йорданка Томанова. // Родопски устрем (Смолян), N 121, 19 окт. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 370

- 769 -

 

Пехливанов, Емил.  С високи и стабилни темпове на работа ( промишлените предприятия в Девин ) / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 144, 14 дек. 1974

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 360

- 770 -

 

Томанова, Йорданка.  Много човешка топлина / Йорданка Томанова. // Родопски устрем (Смолян), N 4, 11 ян. 1975

   Репортаж от цеха за производство на детайли за мебелната промишленост в ДДЗ "Родопи" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 379

- 771 -

 

Теневски, Стоян.  И през 1975 - високи трудови успехи ( в АПК "Въча" - Девин ) / Стоян Теневски. // Родопски устрем (Смолян), N 5, 14 ян. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 391

- 772 -

 

Високи завоевания . // Родопски устрем (Смолян), N 10, 25 ян. 1975

   На Аграрно-промишления комплекс "Въча" в Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 392

- 773 -

 

Димитрова, Йорданка.  Животновъдите ще преизпълнят плана / Йорданка Димитрова. // Родопски устрем (Смолян), N 10, 25 ян. 1975

   За кравефермата на ДЗС - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 398

- 774 -

 

Илиев, Т.  Успехите вдъхновяват и мобилизират ( в ДДЗ "Родопи" - Девин ) / Тинко Илиев. // Родопски устрем (Смолян), N 15, 06 февр. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 380

- 775 -

 

Пендоловски, Данаил.  В строеж рибовъдно пъстървово стопанство / Данаил Пендоловски. // Родопски устрем (Смолян), N 13, 18 февр. 1975

   В района на гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 399

- 776 -

 

Седянкова, Таня.  Съветът на партийните секретари - по верен път ( в АПК "Въча" - Девин ) / Таня Седянкова. // Родопски устрем (Смолян), N 34, 22 март 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 393

- 777 -

 

Даскалов, Росен.  Успехите мобилизират. Отчетно събрание на АПК "Въча" - Девин / Росен Даскалов. // Родопски устрем (Смолян), N 41, 08 апр. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 394

- 778 -

 

Присадов, Цвятко.  Успехите се множат / Цвятко Присадов. // Родопски устрем (Смолян), N 43, 12 апр. 1975

   Успехи и задачи за опазване на зеленото богтство в ГПК - Смолян и Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 396

- 779 -

 

Пейкова, Мария.  Успешно тримесечие ( в ДЗ "Родопи" - Девин ) / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 44, 15 апр. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 381

- 780 -

 

Димитров, Е.  Отново добри резултати ( на Девинските животновъди ) / Е. Димитров. // Родопски устрем (Смолян), N 45, 17 апр. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 397

- 781 -

 

Илиев, Тинко.  Делници, изпълнени с машинна песен. Репортаж ( от МТС - Девин ) / Тинко Илиев. // Родопски устрем (Смолян), N 68, 12 юни 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 387

- 782 -

 

Кемеров, Тодор.  Насърчителни резултати / Тодор Кемеров. // Родопска победа (Девин), N 5, 01 юли 1975

    Надплановма продукция за 103 000 лева в ДДЗ "Родопи" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 382

- 783 -

 

Пейкова, Мария.  103 000 лева над плана ( в Дървообработващия завод "Родопи" - Девин ) / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 83, 17 юли 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 383

- 784 -

 

Христов, Георги.  Висока политическа и трудова активност ( в ДЗ "Родопи" и "Търговия на едро" - Девин ) / Георги Христов. // Родопски устрем (Смолян), N 86, 24 юли 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 384

- 785 -

 

Стоянов, Петър.  Колективът на машинно-тракторната станция в Девин доказва: техниката може още / Петър Стоянов. // Родопски устрем (Смолян), N 94, 12 авг. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 388

- 786 -

 

Ружинова, Таня.  Познавате ли тези хора? / Таня Ружинова. // Родопски устрем (Смолян), N 107, 13 септ. 1975

   Среща със старшина Казаков от РУ на МВР - Смолян, Петър Величков от Окръжно управление на МВР и Петър Зефиров - оперативен работник за борба срещу стопанската престъпност - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 378

- 787 -

 

Пехливанов, Емил.  Трудови дела пред партийния конгрес / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 108, 16 септ. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 389

- 788 -

 

Димитров, Е.  Слети с ритъма на машините / Е. Димитров. // Родопски устрем (Смолян), N 112, 25 септ. 1975

   За бригада "Дичо Петров" от ДДЗ "Родопи" - Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 385

- 789 -

 

Юруков, Ясен.  Изпълнен годишен план ( в МТС - Девин ) / Ясен Юруков. // Родопски устрем (Смолян), N 140, 27 ноем. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 390

- 790 -

 

Теневски, Стоян.  Равносметка на постигнатото / Стоян Теневски. // Родопски устрем (Смолян), N 148, 16 дек. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 395

- 791 -

 

Илиев, Петър.  По верния път. Плодове на модернизацията и реконструкцията на ДДЗ "Родопи". Преизпълнени са плановете за шестата петилетка и 1975 година / Петър Илиев. // Родопски устрем (Смолян), N 152, 25 дек. 1975

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 386

- 792 -

 

Василева, Ана.  Постижения във влогонабирането ( в ДСК - Девин ) / Ана Василева. // Родопска победа (Девин), N 8, 01 дек. 1976

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 427

- 793 -

 

Гергьовска, Катя.  Достойно изпълнен дълг / Катя Гергьовска. // Родопска победа (Девин), N 1, 01 ян. 1977

    Клон "Възход" в гр. Девин предсрочно изпълни плана за 1976 г. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 462

- 794 -

 

Пандев, В.  Предсрочен отчет на механизаторите ( МТС - "Девин ) / В. Пандев. // Родопска победа (Девин), N 1, 01 ян. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 482

- 795 -

 

Родопски, Алексей.  В беда ли е полезният дивеч ( в ловно-рибарското дружество в гр. Девин ) / Алексей Родопски. // Родопски устрем (Смолян), N 11, 27 ян. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 499

- 796 -

 

Велчев, Петър.  Личният творчески план ( в ДСО "Търговия на едро" - гр. Девин ) / Петър Велчев. // Родопски устрем (Смолян), N 13, 01 февр. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 505

- 797 -

 

Приносът на новаторите . // Работническо дело, N 41, 10 февр. 1977

   За изпълнение на насрещните планове в "Горубсо" и "Хидрострой" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 452

- 798 -

 

Кулишев, Михаил.  Силата на заводския колектив / М. Кулишев. // Работническо дело, N 50, 19 февр. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 454

- 799 -

 

Николаева, Елена.  Ще се навакса ли пропуснатото? "Хидрострой" в Девин - пред голям проблем / Елена Николаева. // Родопски устрем (Смолян), N 24, 26 февр. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 466

- 800 -

 

Глухов, С.  В духа на новите изисквания / С. Глухов. // Родопска победа (Девин), N 2, 01 март 1977

    Автостопанство - гр. Девин отчита резултатите от социалистическото съревнование през 1976 г. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 448

- 801 -

 

Глухов, С.  В духа на новите изисквания / С. Глухов. // Родопска победа (Девин), N 2, 01 март 1977

    Автостопанство - гр. Девин отчита резултатите от социалистическото съревнование през 1976 г. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 478

- 802 -

 

Ингилиев, Михо.  1976 г. първа от VII-та петилетка / Михо Ингилиев. // Водносиловец ( Девин ), N 1, 02 март 1977

   Интервю с инж. Г. Георгиев, Директор на СУ "Хидрострой"- гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 467

- 803 -

 

Пейкова, Мария.  Като истинска пролет ( в Детски ясли №1 в гр. Девин ) / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 29, 10 март 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 510

- 804 -

 

Пендоловски, Данаил.  Грижи за дивеча ( в ловно-риболовно стопанство "Извора" - гр. Девин ) / Данаил Пендоловски. // Родопски устрем (Смолян), N 33, 19 март 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 497

- 805 -

 

Пехливанов, Емил.  Изпълнението на 61 ПМС - всеобща задача ( за "Наркооп" - гр. Девин ) / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 37, 29 март 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 506

- 806 -

 

Иванов, Манол.  Преустройство в работата ( в автостопанството на гр. Девин ) / М. Иванов. // Родопски устрем (Смолян), N 38, 31 март 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 479

- 807 -

 

Пехливанов, Емил.  Успехите са безспорни, но има и проблеми / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 40, 05 апр. 1977

   Отчетно събрание на АПК "Въча" в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 484

- 808 -

 

Гигов, Никола.  "Люлка" над бездната / Никола Гигов. // Отечествен фронт, N 10005, 16 апр. 1977

   За Тодор Милев от гр. Девин, надзирател в Енергоснабдяване - гр. Смолян. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 453

- 809 -

 

Филотев, Георги.  Към по-ефективно здравно обслужване ( в Работническа болница - гр. Девин ) / Георги Филотев. // Родопски устрем (Смолян), N 45, 16 апр. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 508

- 810 -

 

Калфов, Иван.  Опазване здравето на селскостопанските животни - първостепенна задача ( за АПК - гр. Девин ) / Иван Калфов. // Родопски устрем (Смолян), N 46, 19 апр. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 485

- 811 -

 

Сърабеев, Петър.  Гората и нейните обитатели ( Горско стопанство - гр. Девин ) / Петър Сърабеев. // Родопска победа (Девин), N 3, 22 апр. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 494

- 812 -

 

Щърбев, Асен.  Подобрено медицинско обслужване ( в Работническа болница - гр. Девин ) / Асен Щърбев. // Родопска победа (Девин), N 3, 22 апр. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 509

- 813 -

 

Пейкова, Мария.  "Най-добър в професията" / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 49, 26 апр. 1977

   Конкурс в Детски ясли №1 в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 512

- 814 -

 

Ганозова, Красимира.  Масово участие - хубави резултати / Красимира Ганозова. // Родопски устрем (Смолян), N 50, 28 апр. 1977

   Новаторското движение на специалистите от "Хидрострой" гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 468

- 815 -

 

Ингилиев, Михо.  За пример и подражание / Михо Ингилиев. // Водносиловец ( Девин ), N 2, 28 апр. 1977

   За младежката бригада "Дичо Петров" от обект "Втори прозорец" - V - то тунелно направление. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 469

- 816 -

 

Царев, Ради.  Емоции и красота / Ради Царев. // Кооп. село, N 100, 28 апр. 1977

   Лов и риболов край гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 498

- 817 -

 

Стамболова, Катя.  Високи постижения ( на колектива от ДПП "Възход" - гр. Девин / Катя Стамболова. // Родопски устрем (Смолян), N 53, 05 май 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 463

- 818 -

 

Царев, Ради.  Пъстърви в Родопите / Ради Царев. // Труд, N 120, 27 май 1977

   Край гр. Девин е изграден рибарник "Девин - 1". 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 501

- 819 -

 

Стоянов, Юри.  Нова трудова победа / Юри Стоянов. // Родопска победа (Девин), N 5, 02 юни 1977

   На хидростроителите от обект 4Тешел". 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 470

- 820 -

 

Договор . // Водносиловец ( Девин ), N 3, 13 юни 1977

   Договор за соц. съревнование между строителите на СУ "Хидрострой" - гр. Станке Димитров, СУ "Девин" и СУ "Сандански" за 1977 г. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 449

- 821 -

 

Тематичен план за направляване на творческата инициатива, изобретателската и рационализаторска дейност в хидроенергийното строителство през 1977 г. от СУ "Хидрострой" - Девин . // Водносиловец ( Девин ), N 4, 15 юни 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 471

- 822 -

 

Заслужена награда . // Родопска победа (Девин), N 7, 10 юли 1977

   Шофьорът Петър Герзилов от автостопанство - Девин е награден с "Народен орден на труда" - златен. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 439

- 823 -

 

Иванова, Запряна.  Увеличава се производството на риба ( край гр. Девин ) / Запряна Иванова. // Родопска победа (Девин), N 7, 10 юли 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 502

- 824 -

 

Ганозов, Атанас.  Строи се нов завод / Атанас Ганозов. // Водносиловец ( Девин ), N 4, 15 юли 1977

   В гр. Девин се изгражда Завод за комутационни елементи. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 477

- 825 -

 

Бостанджиев, Страхил.  Победа на хидростроителите ( от ВЕЦ - гр. Девин ) / С. Бостанджиев. // Зем. знаме, N 170, 20 юли 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 472

- 826 -

 

Колчев, Димитър.  Водите в Родопите - отново чисти / Димитър Колчев. // Труд, N 184, 10 авг. 1977

   Модерен рибарник за промишлено развъждане на пъстърва между гр. Девин и с. Широка лъка. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 503

- 827 -

 

Джантов, Пламен.  Нужно е ритмично изпълнение на задачите ( АПК "Въча" - гр. Девин ) / Пламен Джантов. // Родопски устрем (Смолян), N 95, 11 авг. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 486

- 828 -

 

Димитров, Васил.  Победа на хидростроителите ( от каскада "Въча" ) / Васил Димитров. // Родопска победа (Девин), N 8, 17 авг. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 473

- 829 -

 

Божанов, Иван.  Качеството на хидротехническото строителство - важна задача пред всеки трудов колектив ( в Хидровъзел - гр. Девин ) / Иван Божанов. // Водносиловец ( Девин ), N 5, 06 септ. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 474

- 830 -

 

Първенци в социалистическото съревнование . // Водносиловец ( Девин ), N 5, 06 септ. 1977

   За I полугодие на 1977 г. в СУ "Хидрострой" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 450

- 831 -

 

Лозанова, Роза.  Успехи на пощенци ( в Девински район ) / Роза Лозанова. // Родопска победа (Девин), N 9, 08 септ. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 480

- 832 -

 

Пейкова, Мария.  Като истински стопани / Мария Пейкова. // Родопска победа (Девин), N 9, 08 септ. 1977

   Разказ за Любен Узунов, майстор-банцигар. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 455

- 833 -

 

Пищалов, Ст.  Ново учебно заведение / Ст. Пищалов. // Родопска победа (Девин), N 9, 08 септ. 1977

   Средно специално училище по електропромишленост в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 518

- 834 -

 

Здравков, Георги.  Вместо стимул - пречка за по-висока рентабилност / Георги Здравков. // Кооп. село, N 219, 17 септ. 1977

   Наложително е изменението на стандарта за изкупуване на вълната - споделя началникът на ОТКК на АПК "Въча" в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 507

- 835 -

 

Пейкова, Мария.  Мечта, родена от порива на сърцето ( за инж. Стоил Кълвачев ) / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 112, 22 септ. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 456

- 836 -

 

Предсрочно . . // Работническо дело, N 271, 28 септ. 1977

   ДЗ "Родопи" и Горскостопанския комбинат в гр. Смолян изпълниха предсрочно 9-месечните си планове. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 457

- 837 -

 

Пехливанов, Емил.  Има неизползвани резерви / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 118, 06 окт. 1977

   Изваждането на картофите в АПК "Въча" - гр. Девин се извършва в предвидените графици. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 492

- 838 -

 

Соколов, П.  Главна грижа - здравето на хората / П. Соколов. // Родопски устрем (Смолян), N 129, 01 ноем. 1977

   Нова балнеолечебница в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 511

- 839 -

 

Теневски, Стоян.  Неотклонен курс към ефективност / Стоян Теневски. // Родопски устрем (Смолян), N 129, 01 ноем. 1977

   АПК "Въча" - гр. Девин прави съществени стъпки в концентрацията и специализацията на производството. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 487

- 840 -

 

Георгиев, Георги.  Хидростроителите атакуват нови висоти / Георги Георгиев. // Родопски устрем (Смолян), N 130, 03 ноем. 1977

   Трудови успехи на "Хидрострой" - гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 475

- 841 -

 

Наши първенци ( Зоран Стоянов, Георги Хаджиев, Виктор Баргански - от хидровъзел "Девин" ) . // Водносиловец ( Девин ), N 6, 04 ноем. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 476

- 842 -

 

Пейкова, Мария.  Осъществена мечта. ( За младия ръководител от завода инж. Стоил Кълвачев ) / Мария Пейкова. // Родопска победа (Девин), N 10, 05 ноем. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 458

- 843 -

 

Пехливанов, Емил.  Зимната подготовка - в центъра на вниманието ( в АПК - гр. Девин ) / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 133, 10 ноем. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 488

- 844 -

 

Пехливанов, Емил.  Успехите - основа за нови завоевания / Емил Пехливанов. // Родопски устрем (Смолян), N 143, 03 дек. 1977

   Работниците от Горското стопанство - гр. Девин предсрочно ще изпълнят годишната си програма. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
  

Сист. No: 495

- 845 -

 

Лозанова, Роза.  Успехите радват, мобилизират ( в Районна станция на съобщенията - гр. Девин ) / Роза Лозанова. // Родопска победа (Девин), N 11, 05 дек. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 481

- 846 -

 

Нови насаждения ( на културна шипка в Девинското АПК ) . // Родопска победа (Девин), N 11, 05 дек. 1977

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 493

- 847 -

 

Николаева, Елена.  Вечният изгрев / Елена Николаева. // Родопски устрем (Смолян), N 145, 08 дек. 1977

   За комсомолците от дърводелския цех към клон "Възход" в гр. Девин. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 464

- 848 -

 

Бостанджиев, Страхил.  Край Девин - всеотдайна трудова битка / С. Бостанджиев. // Родопски устрем (Смолян), N 146, 10 дек. 1977

   Изгражда се рибовъдно стопанство. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 504

- 849 -

 

Здравков, Георги.  Новаторски задачи / Георги Здравков. // Родопски устрем (Смолян), N 147, 13 дек. 1977

   Отчетно събрание на научно-техническото дружество при Девинския аграрно-промишлен комплекс. 

 908
Тематични рубрики: 1. История след 1944 година 
 пълен текст 

Сист. No: 489

- 850 -

 

Пейкова, Мария.  Инженерният проект - творческа инициатива на колектива / Мария Пейкова. // Родопски устрем (Смолян), N 148, 15 дек. 1977